Zgorzelec. Dzień Otwartych Drzwi w Augustum-Annen-Gymnasium

Jak wygląda nauka w saksońskiej szkole? Jakie zalety niesie ze sobą edukacja po drugiej stronie granicy? Jakie są warunki przyjęcia do dwunarodowego-dwujęzycznego polsko-niemieckiego profilu kształcenia w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz?Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można uzyskać już 4 lutego w godzinach 10.00–12.30, w czasie organizowanego przez szkołę Dnia Otwartych Drzwi.

Dwunarodowo-dwujęzyczny polsko-niemiecki profil kształcenia w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz funkcjonuje już od 2002 roku i jest jedyną tego typu ofertą edukacyjną na skalę Polski i Niemiec. W klasach 5. i 6. uczniowie z obu krajów poznają język sąsiada w swoich krajach ojczystych, a od klasy 7. rozpoczynają wspólną naukę w klasie dwunarodowej w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz.

Młodzi ludzie uczą się nie tylko języka, lecz poznają historię, kulturę i obyczaje kraju sąsiada, dzięki czemu znikają wzajemne uprzedzenia, a uczniowie zdobywają kompetencje międzykulturowe, co w przyszłości zapewnia im lepsze szanse na ryku pracy również daleko poza regionem przygranicznym.

Chętni uczniowie wniosek wraz z kopią świadectwa ukończenia klasy 5 (w formacie pdf) powinni przesłać drogą mailową na adres agakorm@o2.pl. Formularz dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły upływa 5 marca 2017 roku.