Zgorzelec. Miejski klaster energetyczny

Poprawa efektywności energetycznej, ograniczanie niskiej emisji, realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz wsparcie przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej – to wybrane cele porozumienia o powołaniu zgorzeleckiego klastra energii. Zostanie ono podpisane 9 marca w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Podpisy pod porozumieniem o utworzeniu Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej złożą burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz, wójt gminy Zgorzelec Piotr Machaj oraz przedstawiciel Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, który wcześniej zapozna uczestników spotkania z ideą klastra.

Zgorzelecki klaster energetyczny będzie obejmował swoim działaniem obszar mieszczący się w granicach administracyjnych pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: gminy miejskiej Zgorzelec, gminy wiejskiej Zgorzelec, miasta i gminy Bogatynia, gminy Lubań i gminy miejskiej Lubań. 

Przedsięwzięcie ma służyć nawiązaniu i rozwijaniu współpracy „na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących „Klaster Energii”, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki  środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców”– zapisano w treści porozumienia.

Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne w skład tego porozumienia mogą wchodzić: osoby fizyczne, jednostki nieposiadające osobowości prawne, osoby prawne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe. Podobnie jak w przypadku spółdzielni energetycznych, celem w/w porozumienia jest równoważenie zapotrzebowania na energię i jej nośniki członków porozumienia. Członkowie klastra mogą być zlokalizowani na ternie jednego powiatu lub 5 gmin. Klaster energii reprezentuje koordynator klastra, który musi posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii.