Zgorzelec. Podpisanie umów Interreg na projekty drogowe

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego podpisał dzisiaj umowy o dofinansowanie dla trzech projektów drogowych z obszaru Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Interrreg Polska – Saksonia.

 

Podpisane umowy dotyczą:  •  modernizacji drogi wojewódzkiej nr 351 na odcinku Pieńsk – Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr. Kahlbaum – Allee w Görlitz,
  •  modernizacji drogi wojewódzkiej nr 353 na odcinku Pieńsk – Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz,  •  prac planistycznych związanych z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka.

W ramach tego ostatniego projektu planowane jest przygotowanie koncepcji lokalizacyjnej mostu granicznego na rzece Nysa Łużycka pomiędzy miejscowościami Pieńsk po stronie polskiej i Deschka po stronie niemieckiej wraz z jego drogami dojazdowymi. Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym obszarze nie jest zadaniem łatwym ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska. Dlatego Partnerzy zaplanowali przeprowadzenie wspólnej ekspertyzy lokalizacyjnej, która pozwoli na znalezienie optymalnej lokalizacji nowego obiektu mostowego. Partnerzy Projektu wspólnie przygotują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przed ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłonią wspólnego wykonawcę ekspertyzy lokalizacyjnej.

 

Partnerem wiodącym jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Partner projektu to zaś Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen (LASuV NL Bautzen) (Krajowy Urząd ds. Budowy Dróg i Ruchu Drogowego, Oddział Bautzen).