Żnin. Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

15 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Żninie odbył się I gminny etap konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym”. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Pytania były bardzo zróżnicowane.

Zdający musieli wykazać się znajomością ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, Konstytucji RP oraz znajomością regionu Pałuk.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:



  • I miejsce – zespół nr 3 z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Żninie – 43 punkty,




  • II miejsce – zespół nr 1 z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie – 34 punkty,




  • III miejsce - zespół nr 2 z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie – 30 punktów.