Żnin. Podpisanie umów na przebudowę DW 251

Pod koniec stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się podpisanie umów na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251, w ramach której spore zmiany czekają między innymi most na Gąsawce w Żninie.

W podpisaniu umów wzięli udział przedstawiciele wykonawcy (firmy Eurovia Polska SA), władz wojewódzkich oraz samorządów, przez które przebiega droga wojewódzka nr 251. Gminę Żnin reprezentowali burmistrz Robert Luchowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Koziełek.

 

Wartość inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19–649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34–200 oraz od km 34–590 do km 35–290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc.Żnin – Poprawa infrastruktury drogowej oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Żnin” to niemal 50 milionów złotych, natomiast wkład finansowy gminy Żnin (rozłożony na lata 2017–2018) wyniesie 1 056 000 złotych.