Żnin. Wielkie Czytanie Dzieciom w bibliotece

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie z okazji Światowego Dnia Głośnego Czytania dnia 9 marca o godz. 10.15 zorganizowała Wielkie Czytanie Dzieciom. Przedsięwzięcie to ma na celu zaszczepić maluchom miłość do książek, a także zapoznać ich z ciekawym księgozbiorem dostępnym w bibliotece.

W czasie wydarzenia bajki i wiersze czytali bibliotekarze oraz zaproszeni goście, m.in. zastępca burmistrza Halina Rosiak, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Koziełek, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Jadwiga Jelinek, dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej Krystyna Patyk, dyrektor Żnińskiego Domu Kultury Artur Jakubowski, Krystyna Lachowicz i Beata Brzykcy z czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Marta Złotnicka z Tygodnika „Pałuki”, a także nauczycielki.

W spotkaniu uczestniczyły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "U Boba" w Żninie oraz uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie.