Żyrardów. 13 milionów dofinansowania na zieleń

13 marca 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POIS.2.5/2/2016 w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014–2020. Wśród 7 ostatecznie zakwalifikowanych wniosków na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazł się projekt złożony przez Miasto Żyrardów pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”, który otrzymał maksymalną liczbę 66 punktów rankingowych.

Jest to pierwsze w historii Żyrardowa tak duże dofinansowanie pozyskane w ramach jednego projektu. Sukces jest tym większy, że ubiegało się o nie 61 projektów, które znalazły się na wstępnej liście rankingowej opublikowanej przez NFOŚiGW w grudniu 2016 r. Ostatecznie do programu zakwalifikowało się 7 miast: Żyrardów, Szydłowiec, Miasto st. Warszawa, Świebodzice, Strzelce Opolskie, Międzyzdroje oraz Toruń.

Podpisanie umowy pomiędzy NFOŚiGW i Miastem Żyrardów planowane jest w kwietniu br. Realizacja zadania rozpocznie się w 2017 r. i potrwa do 2020 r. Zaplanowane w projekcie prace realizowane będą na powierzchni łącznej wynoszącej 22,43 ha. Powierzchnia czynna biologicznie wyniesie 19,54 ha, co oznacza, iż 87,11% całkowitej powierzchni terenu objętego projektem stanowić będą tereny zielone. Pozostałe 12,89 % (28 907,30 m2), stanowić będzie powierzchnia utwardzona.

Projekt przewiduje realizację prac pielęgnacyjnych i porządkowych, wycinkę zniszczonej oraz nasadzenia nowej zieleni, prace przy nawierzchniach oraz małą architekturę.

Całkowity koszt złożonego projektu przewidziany jest na kwotę 15 308 350,10 zł. Pozyskane dofinansowanie wynosi 13 012 097,58 zł.