Żyrardów. Budowa budynku komunalnego

W dniu 29 grudnia 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wykaz wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych.

Wśród 122 zakwalifikowanych wniosków znalazł się projekt złożony przez Miasto Żyrardów na budowę budynku komunalnego przy ulicy Ludwika Waryńskiego 38/40. Koszt budowy budynku przewidziany jest na kwotę 6,4 mln złotych. Pozyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat pokrywa 35% kosztów inwestycji i wynosi ponad 2,2 mln złotych. Finansowe wsparcie będzie przysługiwać po podpisaniu umowy.

W najbliższym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi pisemnie wykaz dokumentów i określi warunki, na jakich umowa o udzielenie finansowego wsparcia może być zawarta – zgodnie z przepisami ustawy z 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 roku.

Jest to kolejny projekt złożony przez Miasto Żyrardów, który otrzymał w ostatnich dniach milionowe dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wcześniej dofinansowanie uzyskał projekt budowy ulicy Bema – w kwocie 1,7 mln złotych, projekt na budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – w kwocie 1,33 mln złotych oraz projekt budowy ścieżek rowerowych – dofinansowanie 6,4 mln złotych.

Tylko w grudniu 2016 roku Miasto Żyrardów pozyskało 11,63 mln złotych dofinansowania do realizowanych inwestycji.