Żyrardów. Budowa ścieżek rowerowych

W efekcie współpracy podwarszawskich gmin wybrano do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie znacznie poszerzona sieć ścieżek rowerowych na terenie województwa mazowieckiego. Wśród wybranych projektów, na wysokiej 2. pozycji, znalazł się wniosek aplikacyjny złożony przez Gminę Grodzisk Mazowiecki w porozumieniu partnerskim m.in. z Miastem Żyrardów.

Porozumienie partnerskie, podpisane 27 lipca 2016 roku w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy gminami: Grodzisk Mazowiecki, który jest liderem projektu, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna oraz Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym (ZIT WOF), przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – o długości około 36 km.

Celem inwestycji jest utworzenie zintegrowanych tras rowerowych na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów. Zintegrowana sieć ma być spójna, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym i obejmować infrastrukturę towarzyszącą.

Budowa 9 ścieżek rowerowych na terenie Żyrardowa wyniesie ponad 8 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości ponad 6,4 mln zł czyli 80% wartości złożonego projektu. W 2017 roku w Żyrardowie rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji. Ścieżki rowerowe na terenie Żyrardowa planowane są wzdłuż ulic: Skrowaczewskiego, Żeromskiego, Wyspiańskiego, Radziwiłłowskiej, POW, Towarowej, Bohaterów Warszawy, Okulickiego oraz Al. Wyzwolenia.

Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji oraz promocji proekologicznych postaw wśród mieszkańców Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym (ZIT WOF), realizując jednocześnie politykę Unii Europejskiej kładącą nacisk na zrównoważony rozwój Wspólnoty, której jednym z elementów jest rozwój bezpiecznego, niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku transportu.

Jest to kolejny projekt złożony przez Miasto Żyrardów, który otrzymał w ostatnich dniach milionowe dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wcześniej dofinansowanie uzyskał projekt budowy ulicy Bema – w kwocie 1,7 mln zł oraz projekt na budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – w kwocie 1,33 mln zł.