Żyrardów. „Kasa na założenie działalności gospodarczej”

Prezydent Miasta Żyrardowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Kasa na założenie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 marca, o godzinie 10.00 w żyrardowskiej Resursie przy ul. 1 Maja 45. Panel informacyjny poprowadzi przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Uczestnikom przedstawiona zostanie oferta pożyczkowa projektu „Gotówka na start”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania wsparcia finansowego z projektu, zasady aplikowania o środki w ramach projektu oraz szczegóły przygotowania wniosku oraz biznes planu.

Drugą część panelu informacyjnego poprowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Żyrardowie, który przedstawi prezentację pt. „Rozpoczynasz prowadzenie działalności – poznaj swoje prawa i obowiązki”. Osoby podejmujące działalność na własny rachunek będą mogły się dowiedzieć w jakiej wysokości odprowadzać składki, jakie obowiązują dokumenty oraz jakie są warunki preferencyjne. Prezentację oraz seminarium tematyczne poprowadzi ze Krystyna Nowowiejska – kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek Inspektoratu w Żyrardowie.