Żyrardów. Kontrole na Targowisku Miejskim

W związku z wprowadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie zakazem handlu drobiem i jajami bez posiadania stosownych pozwoleń, w piątek i sobotę (27–28 stycznia) prowadzone były kontrole wśród osób handlujących na targowisku.

Kontrolę prowadził zespół przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Targowiska Miejskiego oraz Straży Miejskiej.

Kontrolowano wystawione na sprzedaż jaja pod względem posiadania stosownych oznakowań. Sprawdzeniu podlegali również handlujący w zakresie posiadania właściwych pozwoleń na wystawiony do sprzedaży towar.

Podczas przeprowadzonych działań kontrolnych na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie nie odnotowano naruszenia zakazu handlu jajami i drobiem niewiadomego pochodzenia.

Komunikaty informacyjne dotyczące zakazu handlu drobiem i jajami na terenie Targowiska Miejskiego w Żyrardowie są zamieszczone w miejscach ogólnodostępnych i gablotach informacyjnych oraz na bieżąco podawane przez radiowęzeł.

Podobne kontrole będą prowadzone regularnie do momentu odwołania zakazu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.