Żyrardów. Kurs samoobrony dla mieszkanek

Z myślą o poprawie bezpieczeństwa kobiet, Straż Miejska w Żyrardowie organizuje kurs samoobrony dla mieszkanek miasta. Jego celem jest właściwe rozpoznawanie sytuacji zagrożenia i w miarę możliwości unikania ich, a następnie właściwe reagowanie w zależności od stopnia zagrożenia – także poprzez użycie stosownych technik obrony.

Kurs rozpocznie się w marcu. Zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach wieczornych od 19.00 do 21.00 w hali sportowej AQUA.

Zajęcia rozpoczną się od części teoretycznej, przechodząc następnie do zadań praktycznych. Panie, pod czujnym okiem strażników miejskich poznają podstawowe zasady samoobrony oraz niektóre chwyty obronne. W trakcie kursu będzie również czas na wykłady, podczas których mieszkanki naszego miasta dowiedzą się, jak nie stać się ofiarą – jakich sytuacji należy unikać lub na jakie zachowania w miejscach publicznych zwracać szczególną uwagę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń do 28 lutego 2017 r.drogą e-mailową na adres: straz.miejska@zyrardow.pl, telefonicznie pod numerem 986 lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej.

Termin oraz miejsce pierwszego spotkania będzie ogłoszony na stronie internetowej Straży Miejskiej, stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa oraz w telewizji żyrardowskiej TVŻ.