Żyrardów. Owoce w szkołach

Już po raz ósmy w Polsce realizowany jest program „Owoce i warzywa w szkole”. Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Szkoła może wziąć udział w programie korzystając z usług zatwierdzonego dostawcy, z którym zawiera umowę na dostawy owoców i warzyw lub poprzez samodzielne organizowanie porcji owocowo-warzywnych dla dzieci i rozliczanie się z ARR. Lista zatwierdzonych dostawców dostępna jest na stronie internetowej.

W tym roku szkolnym zmieniły się zasady uczestnictwa w programie. Zniesiona została konieczność wcześniejszego zgłaszania się szkół podstawowych do Agencji Rynku Rolnego w celu potwierdzenia uczestnictwa w programie. Wystarczy, aby szkoła zawarła umowę z jednym z zatwierdzonych przez ARR dostawców. Potwierdzeniem przystąpienia szkoły do „Owoców w szkole” jest podpisana umowa, którą dostawca składa w Oddziale Terenowym ARR (właściwym ze względu na swoją siedzibę) do dnia 13 stycznia 2017 r. – w przypadku uczestnictwa w programie w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.

W roku szkolnym 2016/2017 w programie będzie mogło uczestniczyć przeszło 1,35 mln dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki) raz dzieci z klas I-III. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe – dzieci nie tylko otrzymują 2–3 razy w tygodniu porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.