Żyrardów. Spotkanie informacyjne – wymiana pieców

Urząd Miasta Żyrardowa serdecznie zaprasza mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany pieca na spotkanie informacyjne, które odbędzie się1 lutego 2017 roku o godzinie 17.30 w żyrardowskiej Resursie (ul. 1 Maja 45).

Wszystkich, którzy zgłaszali zainteresowanie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, prosimy o obecność. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły regulaminu uczestnictwa w programie, a mieszkańcy otrzymają do wypełnienia ankiety.

Przedstawiona zostanie szczegółowa prezentacja pokazująca rodzaje kotłów gazowych, olejowych i na biomasę, możliwości ich zastosowania w obiektach indywidualnych oraz zasady udziału w projekcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Mechanizm skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy, która będzie ubiegała się o dofinansowanie.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 złotych. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu).