Żywiec. Aktywna walka ze smogiem

Urząd Miejski w Żywcu, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oraz Główny Instytut Górnictwa zapraszają wszystkie osoby zainteresowane tematem ograniczenia niskiej emisji oraz smogu w Żywcu na konferencję „Wspólnie walczymy o czyste powietrze na Żywiecczyźnie”. Konferencja odbędzie się w najbliższy czwartek, 9 lutego.

O godzinie 13.30 na Rynku odbędzie się pokaz dronów, ze specjalistycznym wyposażeniem do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. O godz. 14.30 w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu odbędzie się dalsza część konferencji. W jej trakcie zostaną omówione podejmowane dotychczas oraz planowane działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego w mieście. W trakcie spotkania dojdzie też do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem Żywiec a Głównym Instytutem Górnictwa w zakresie współpracy dotyczącej ograniczenia niskiej emisji.

– Ze smogiem nie uda się wygrać w pojedynkę. Na spotkanie zaprosiliśmy władze powiatu żywieckiego, wójtów gmin Żywiecczyzny oraz osoby i instytucje, które mają realne możliwości wprowadzania zmian mających na celu poprawę jakości środowiska. Chcemy też by w te działania aktywnie włączyć mieszkańców naszego miasta, którzy są zainteresowani realnymi możliwościami zmian w zakresie ograniczenia niskiej emisji i zwalczania smogu – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

– Główny Instytut Górnictwa będzie wspierał władze Żywca oraz gmin współtworzących Związek Międzygminny ds. Ekologii w tych działaniach. Planowane jest utworzenie pilotażowego systemu pomiaru jakości powietrza  w oparciu o naszą mobilną platformę pomiarową (drona) oraz stacjonarne rejestratory jakości powietrza. Dane z systemu zostaną udostępnione mieszkańcom. Z czasem system zostanie rozbudowany o kolejne punkty pomiarowe oraz indywidualne czujniki i obejmie teren całej Żywiecczyzny – mówi Jan Bondaruk, zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa.

Dla osób niemogących uczestniczyć w konferencji przewidziano transmisję on-line, którą będzie można obejrzeć na stronie internetowej.