Zgodnie z opublikowanym w środę w czasopiśmie medycznym BMJ nowym badaniem przeprowadzonym w USA wśród kobiet po menopauzie, smażony kurczak lub ryby podawane regularnie skracają życie. Kobiety, które jadły smażonego jedzenie co najmniej raz dziennie, wykazywały o 13% większe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu z kobietami, które tego nie robiły. Osoby spożywające codziennie porcję smażonych ryb lub skorupiaków miały większe ryzyko śmierci o 7%.

Niebezpieczne smażone jedzenie

Zespół Bao przeanalizował nawyki żywieniowe prawie 107 tys. kobiet w wieku od 50 do 79 lat –zgromadzonych w latach 1993–1998 w 40 klinikach w USA. Obserwowano je średnio przez 18 lat. Kiedy pacjentki zapisały się do badania, wypełniły kwestionariusz dotyczący częstotliwości spożywania określonej żywności. Na liście był smażony kurczak, ryby, a także frytki, tortilla i tacos. W obliczeniach zespołu wzięto pod uwagę również inne czynniki związane ze śmiertelnością, takie jak poziom wykształcenia, dochód, całkowite zużycie energii i ogólna jakość diety.

infoplanet zdrowie smazone jedzenie niebezpieczne smazone

Badanie jest pierwszą obserwacją w USA, która dociekała zależności między spożyciem smażonej żywności a śmiertelnością. Wcześniejsze analizy wykazały związek między wyższą konsumpcją smażonego jedzenia a zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2 i chorób serca. Autorzy badania podkreślają, że ograniczenie spożycia smażonych produktów, szczególnie kurczaka i ryb, może być korzystne dla zdrowia. Jednak badania, wskazują, że z większym ryzykiem śmierci wiąże się również jedzenie smażonych ziemniaków.

– Wiemy, że spożywanie smażonej żywności jest czymś bardzo powszechnym na całym świecie. Niestety, niewiele wiemy, jak takie jedzenie wpływa na zdrowie długoterminowo. Związek smażonej żywności z zdrowiem jest połączonym efektem samego jedzenia i procesu smażenia. Jeśli smażysz ryby, zamieniasz dobry i zdrowy produkt w niezdrowy – wyjaśnia Wei Bao, główny autor badania i adiunkt epidemiologii na Uniwersytecie w Iowa.

Badanie wykazało, że kobiety spożywające 2 lub więcej porcji smażonego jedzenia dziennie miały o 8% wyższe ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn, a także zgonów związanych z sercem w porównaniu z tymi, które nie jadły smażonych produktów. Co więcej, jedzenie smażonego kurczaka powodowało o 13% większe ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny i 12% większe ryzyko śmierci związanej z chorobami serca. W przypadku smażonych ryb wzrost ryzyka śmierci i zgonów związanych z sercem wyniósł odpowiednio 7% i 13%. Nie znaleziono jednak związku pomiędzy całkowitym lub konkretnym spożyciem smażonej żywności a śmiercią z powodu raka.

Smażone jedzenie na świecie

W USA ludzie chętniej spożywają smażone jedzenie w restauracjach typu fast food. Zdaniem autorów badania ma to znaczenie, ponieważ smażenie w domu ogranicza możliwość ponownego użycia oleju, w którym podczas smażenia tworzą się szkodliwe substancje, wchłaniane następnie przez żywność. Jednak smażone jedzenie to nie tylko problem USA.

infoplanet zdrowie smazone jedzenie niebezpieczne smazone na swiecie

– Istnieje coraz więcej dowodów na to, że istnieje związek chorób serca z wzorami żywieniowymi w różnych częściach świata. Wcześniejsze badania sugerowały, że tradycyjna dieta południowa, która znana jest ze smażonych potraw, nie jest idealna dla optymalnego zdrowia serca. To badanie pomaga zbadać przyczyny takiej zależności i przekonuje, że można zapobiec prawie 80% zdarzeń kardiologicznych – ocenia Jo Ann Carson, była przewodnicząca komitetu żywienia American Heart Association.

Jednak Bao ma wątpliwości, czy wyniki nowego badania mogą być traktowane globalnie. Jak przekonuje, ludzie na świecie mogą mieć różne praktyki smażenia jedzenia w domu lub na zewnątrz, bądź też wykorzystywać do tego różne oleje. Jako przykład badacz wskazuje na analizy nad związkiem między spożyciem smażonej żywności i umieralnością prowadzone w Hiszpanii, które nie wykazały żadnych powiązań między tymi dwoma czynnikami, ponieważ na tych terenach powszechnie wykorzystuje się oliwę z oliwek.

Również Lynne Garton, doradczyni w zakresie dietetyki organizacji charytatywnej Heart UK, oceniła badanie jako interesujące, ale ostrzegła przed wyciąganiem z niego zbyt radykalnych wniosków. jak wyjaśniła, kobiety, które jadły więcej smażonych potraw, zazwyczaj były mniej zdrowe, więc na wyniki mogło mieć wpływ również wiele innych czynników. Dodatkowo „ich dieta została oceniona na początku badania, i założono, że ta sama dieta była stosowana przez całe 18 lat obserwacji".

Jak uważają autorzy badania, jego wyniki można jednak zastosować również do mężczyzn. Wcześniejsze badania nad skutkami zdrowotnymi smażonych potraw nie wykazały bowiem różnic między płciami. Bao wierzy, że kontrola ilości porcji smażonej żywności i tego, jak często pozwalamy sobie na smażone jedzenie, może być krokiem w kierunku ochrony naszego zdrowia.

Źródło: CNN