Zaledwie 30 minut ćwiczeń każdego ranka może być na resztę dnia tak samo skuteczne jak leki obniżające ciśnienie krwi. Badanie wykazało, że krótki spacer na bieżni każdego ranka ma długotrwałe skutki, a dodatkowe aktywności w ciągu dnia zapewniają dalsze korzyści.

infoplanet zdrowie cwiczenia na cisnienie krwi badanie

W czasie eksperymentów 35 kobiet i 32 mężczyzn w wieku od 55 do 80 lat wykonywało 3 różne codzienne plany aktywności w przypadkowej kolejności, z co najmniej 6 dniami przerwy pomiędzy nimi. Pierwszy schemat zakładał nieprzerwane siedzenie przez 8 godzin, drugi składał się z godziny siedzenia, 30 minut ćwiczeń na bieżni z umiarkowaną intensywnością i 6,5 godzin siedzenia, a ostatni to godzina siedzenia, 30 minut ćwiczeń na bieżni oraz 6,5 godziny siedzenia przerywanych co 30 minut 3 minutami chodzenia. Badanie przeprowadzono w laboratorium, które zapewniało standaryzację wyników, a mężczyźni i kobiety jedli te same posiłki w dniu poprzedzającym i w ciągu dnia.

Jak stwierdził Michael Wheeler z University of Western Australia w Perth i jego zespół, ciśnienie krwi mężczyzn i kobiet, którzy brali udział w ćwiczeniach, było niższe niż u osób, które nie wykonywały aktywności. Efekt ten był szczególnie widoczny w przypadku skurczowego ciśnienia krwi – w naczyniach krwionośnych, gdy serce bije. Jest ono silniejszym predykatorem problemów z sercem niż rozkurczowe ciśnienie krwi, które mierzy się w naczyniach krwionośnych, gdy serce spoczywa między uderzeniami.

infoplanet zdrowie cwiczenia na cisnienie krwi aktywnosc

Co więcej, kobiety biorące udział w badaniach obserwowały także dodatkowe korzyści, jeśli dodawały do aktywności krótkie 3-minutowe spacery w ciągu dnia. U mężczyzn efekt ten był mniej wyraźny. Naukowcy nie wiedzą, skąd różnica między płciami, choć może ona wynikać z różnych reakcji adrenaliny na ćwiczenia oraz z faktu, że wszystkie kobiety w badaniu były po menopauzie, ze względu na co były bardziej zagrożone chorobą sercowo-naczyniową.

– Zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, wielkość zmniejszenia średniego skurczowego ciśnienia krwi po wysiłku i przerw w siedzeniu zbliżyła się do takiego, jakiego można się spodziewać po lekach przeciwnadciśnieniowych. To idealne rozwiązanie, aby zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu chorób serca i udaru – mówi Wheeler .

Badanie potwierdza tezę udowadnianą już wcześniej: regularna aktywność fizyczna może pomóc obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Jak przekonuje Chris Allen z British Heart Foundation, „ćwiczenia mogą ochronić zarówno ciało, jak i umysł, dlatego 30 minut aktywności rano jest świetnym sposobem na dobre nastawienie utrzymujące się przez cały dzień”.

Źródło: The New Scientist