Nowe badania sugerują, że dzieci z autyzmem dotyka również alergia pokarmowa, alergia górnych dróg oddechowych lub alergia skórna. Czy istnieje wspólna przyczyna tych schorzeń?

Skala problemu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) są zaburzeniami neurorozwojowymi, których ilość w ciągu ostatnich kilku dekad stale wzrasta. Według aktualnych szacunków, na ASD 1 na 59 amerykańskich dzieci. Osoby z ASD zazwyczaj mają trudności z interakcjami społecznymi, językiem i komunikacją. Ich najbardziej widocznym objawem jest powtarzalność zachowań.

Badanie, które miało dociec przyczyn alergii i autyzmu, obejmowało reprezentatywną grupę prawie 200 000 dzieci ze Stanów Zjednoczonych w wieku od 3 do 17 lat. Do wyciągania wniosków wykorzystano dane zebrane w ankiecie w latach 1997–2016, oparte na wywiadach z rodzicami lub opiekunami.

infoplanet zdrowie alergie i autyzm

Naukowcy odkryli, że w porównaniu z osobami bez ASD, dzieci z autyzmem częściej dotykają: alergia pokarmowa (11% w porównaniu do 4%), alergia oddechowa: kichanie, swędzenie, łzawienie oczu (19% w porównaniu do 12%), a także alergia skórna: wysypki, egzema (17% w porównaniu do 10%).

Naukowcy zbadali również prawdopodobieństwo wystąpienia alergii w związku z warunkami występującymi w rodzinie, takimi jak dochód, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Jak zakładali badacze, łączne występowanie schorzeń mogło wynikać z działania układu odpornościowego, który jest kształtowany właśnie przez te warunki.

Twarde dane czy teoria?

– Alergia i autyzm zdecydowanie się łączą. Istnieją jednak tylko teorie na temat przyczyn takiego stanu rzeczy – twierdzi dr Punita Ponda, wicedyrektor działu alergologii i immunologii w Northwell Health in Great Neck w Nowym Jorku.

Jedna z teorii głosi, że w wyniku autyzmu zmieniony zostaje mikrobiom jelitowy – naturalna bakteria występująca w układzie trawiennym, co wywołuje stan zapalny, który nie może zostać przezwyciężony.

infoplanet zdrowie alergie i autyzm dwie choroby jedna przyczyna

– Szczerze mówiąc jeszcze dokładnie nie wiemy, więc możliwe jest istnienie kilku różnych mechanizmów łączących autyzm i alergie – dodaje Thomas Frazier, główny specjalista ds. nauki w największej międzynarodowej organizacji działającej na rzecz zaburzeń ze spektrum autyzmu Autism Speaks

Dwie choroby – jedna przyczyna?

– Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy istnieje związek przyczynowy między alergiami a autyzmem, czy oba stany powoduje jakiś inny czynnik – komentuje autor badań dr Wei Bao, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Iowa.

Wiadomo jednak, że alergie u osób z autyzmem mogą być czynnikiem wzmagającym drażliwość czy zmiany nastroju.

Rodzice i klinicyści powinni być świadomi zwiększonej częstości łącznego występowania tych schorzeń, by zapewnić osobom autystycznym odpowiednie leczenie, szczególnie w przypadku dzieci bardzo małych i tych, które się nie porozumiewają bądź porozumiewają się w niewielkim stopniu. One zwykle nie są w stanie opisać wszystkich objawów alergii – mówi Frazier. – Leczenie szczególnie w przypadku alergii pokarmowych może być trudne. Jeśli dziecko z autyzmem codziennie dostawało kawałek pizzy, a teraz nie może go mieć, może nie rozumieć powodu, dla którego nastąpiła zmiana. Niektóre dzieci mogą odmawiać jedzenia, gdy zabiera im się ulubione potrawy – dodaje.

infoplanet zdrowie alergie i autyzm twarde dane

Bez względu na przyczynę, zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą komplikować diagnozowanie i leczenie alergii. Dzieci z autyzmem mogą nie być w stanie skutecznie komunikować swoich odczuć lub objawów.