Jak twierdzą kanadyjscy naukowcy, dzieci zmagające się z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, nowotwory czy epilepsja, mogą również cierpieć emocjonalnie. Problemy ze zdrowiem psychicznym ujawniają się wkrótce po zdiagnozowaniu głównego zaburzenia.

Lęk związany z chorobą

W badaniu, w którym uczestniczyło 50 dzieci przewlekle chorych oraz ich rodzice, okazało się, że najczęściej współwystępującym problemem są zaburzenia lękowe.

– Bez względu na ich stan, dzieci z problemami fizycznymi i psychicznymi odczuwają znaczny spadek jakości życia w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po otrzymaniu diagnozy. Odkrycia sugerują zatem potrzebę objęcia chorych dzieci wczesną opieką również w zakresie zdrowia psychicznego – powiedział badacz Mark Ferro, profesor w School of Public Health and Health Systems Uniwersytetu Waterloo.

 

Lęk związany z chorobą

Wnioski wysnuto po przeprowadzeniu badania, które opierało się na ankietowaniu dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Pytania zadano im oraz ich rodzicom w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia astmy, alergii pokarmowej, epilepsji, cukrzycy lub młodzieńczego zapalenia stawów.

Psychika pod lupą

Badania naukowców ujawniły, że 58% ankietowanych dzieci borykało się również z co najmniej jednym problemem w zakresie zdrowia psychicznego. Niestety, tylko 18% z nich samodzielnie zgłaszało jakiekolwiek problemy psychiczne.

Wnioski, jakie można wysnuć z analiz, przekonują o tym, że po przekazaniu diagnozy pediatrzy powinni rozmawiać nie tylko z młodymi pacjentami, ale także ich rodzicami lub opiekunami, aby uzyskać pełny obraz ich kondycji psychicznej. Co więcej, powinni oni bezzwłocznie udzielić pomocy zdiagnozowanym. Jak przekonują badacze, po około 6 miesiącach od przekazania informacji o chorobie problemy psychiczne dzieci zmniejszyły się aż o 42%.

 

Problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci z chorobami przewlekłymi

– Możliwe, że większy procent osób z problemami psychicznymi wcześniej to wynik niepewności związanej z prognozowaniem choroby lub brakiem odpowiedzi na pytania dotyczące leczenia – twierdzi główna autorka badania Alexandra Butler – absolwentka Waterloo. – Ważne jest nie tylko wczesne wykrycie zagrożonych dzieci, ale także zapewnienie im pomocy – dodała.