Liczba osób cierpiących z powodu głodu wzrosła w ciągu ostatnich 3 lat – podaje raport ONZ. Wiadomość ta jest tym bardziej niepokojąca, że przez lata liczba ta zmniejszała się.

Przyczyną klęski żywiołowe

Według analizy w 2017 roku na całym świecie było 821 mln niedożywionych ludzi – to około 1/9 światowej populacji. Co gorsza, z powodu niedożywienia na zahamowanie wzrostu cierpi prawie 151 mln osób w wieku poniżej 5 lat, tj. 22% całkowitej populacji.

Autorzy dokumentu twierdzą, że współwinne takiemu stanowi rzeczy są ekstremalne zjawiska wynikające ze zmian klimatu. Zauważają oni, że częstotliwość ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jako powodzie, upały, huragany i susze, podwoiła się od wczesnych lat 90. Mają one bezpośredni wpływ na plony i dostępność żywności, ale mogą również zmniejszyć liczbę zdrowych osób zdolnych do pracy na roli.

infoplanet zdrowie grozi nam fala glodu kleski zywiolowe

– Nasze badania pokazują, że niestabilność pogody oraz narażenie na częste, intensywne i bardziej złożone klęski żywiołowe mogą się przyczynić do eskalacji zjawiska. Zmienność klimatu i skrajności pogodowe, oprócz konfliktów i przemocy w wielu częściach świata, są kluczowymi czynnikami stojącymi za niedawnym wzrostem globalnego głodu i jednymi z głównych przyczyn poważnych kryzysów żywnościowych – podsumowują naukowcy.

Zgubne straty w rolnictwie

Badawcze wzywają jednocześnie do skoordynowanych działań globalnych i lokalnych, tak aby kraje rozwijające się mogły stać się bardziej odporne na klęski żywiołowe powodujące straty w rolnictwie. Dodatkowo głód jest znacznie bardziej odczuwalny w krajach, w których rolnictwo wciąż jest prowadzone za pomocą przestarzałych metod, stanowiąc jednocześnie źródło utrzymania dużej części populacji.

Raport skomentował także Robin Willoughby z Oxfam, międzynarodowej organizacji zajmującej się walką z głodem.

infoplanet zdrowie grozi nam fala glodu zgubne straty

– To szokujące, że po długotrwałym spadku mamy do czynienia z trzecim z rzędu rokiem, w którym liczba głodujących wzrasta. Świat cieplejszy, zmagający się z globalnym ociepleniem, okazuje się światem „głodnym” – powiedział.

Raport „Stan bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie” mówi również, że trudności z dostępem do zdrowej żywności przyczyniają się do rosnącego problemu otyłości na świecie, zwłaszcza w krajach zamożnych. W tej chwili 1 na 8 osób dorosłych – czyli ponad 672 miliony – jest klasyfikowana jako otyła. Z problemem tym coraz częściej zmagają się również nieletni.

 

kup artykuly platne