Liczba zgonów w USA z powodu chorób wątroby mocno wzrosła od czasu kryzysu finansowego. Szczególnie duża ilość przypadków jest związana z nadużywaniem alkoholu wśród młodzieży.

Analizując bazę danych amerykańskich aktów zgonu od roku 2009 do 2016, Elliot Tapper z University of Michigan i Neehar Parikh pracujący w systemie opieki zdrowotnej Ann Arbor odnotowali wzrost o 65%liczby zgonów spowodowanych bezpośrednio przez marskość wątroby, a także podwojenie liczby zgonów z powodu raka wątroby, który jest często związany z marskością wątroby. Jest to odwrócenie poprzednich trendów: w latach 1999–2008 liczba zgonów z powodu marskości wątroby spadała średnio o 0,5% rocznie.

infoplanet zdrowie kryzys finansowy a marskosc watraby spozycie alkoholu

Marskość wątroby ma wiele przyczyn, w tym otyłość i nadużywanie alkoholu. Jednak liczba zgonów związanych z marskością wątroby wzrosła we wszystkich grupach wiekowych w związku ze spożyciem alkoholu. Co więcej, zmiana ta była szczególnie widoczna wśród osób poniżej 35. roku życia. W tej grupie zanotowano wzrost o 98%. To zaskakujące odkrycie, ponieważ naukowcom wydawało się, że spożywanie alkoholu w tej grupie wiekowej się zmniejszyło.

 

– Chociaż średnia ilość spożywanego alkoholu może się zmniejszać, istnieje grupa ludzi, dla których alkohol ma istotny wpływ na życie – mówi Tapper.

Ze względu na czas, w którym nastąpił wzrost liczby zgonów, naukowcy podejrzewają, że marskość wątroby związana z nadużywaniem alkoholu może wiązać się z bezrobociem i innymi problemami gospodarczymi, będącymi efektami kryzysu finansowego z 2008 roku. W tym samym okresie wzrosła także ilość zgonów z powodu samobójstw i nadużywania opioidów, co potwierdzałoby wpływ wydarzeń gospodarczych na stan zdrowia ludzi.