Przeprowadzone na dużą skale badania izraelskich naukowców wskazują na wzrost liczby chorób serca spowodowanych piciem odsalanej wody.

Raport naukowców podsumowuje wyniki badań około 180 000 osób. Naukowcy zbadali 178 000 członków Clalit Health Services w dwóch grupach. Jak wykazano, na obszarach korzystających głównie z oczyszczonej morskiej wody występuje znaczny wzrost chorób serca.

infoplanet zdrowie odsalanie wody to ryzyko dla serca badania

Pierwsza grupa badanych obejmowała dwa obszary kraju, które otrzymywały odsalaną wodę przez okres 6 lat. Druga pochodziła z terenów eksploatujących naturalne źródła wody pitnej. Badanie wykazało, że na terenach z odsalaną wodą w porównaniu z obszarem kontrolnym nastąpił wzrost ilości chorób serca od 6 do 10%.

Co istotne, większość społeczeństwa w Izraelu korzysta dziś właśnie z oczyszczonej morskiej wody. Metoda ta jest również na szeroką skalę wykorzystywana w wielu krajów arabskich, na Karaibach, w niektórych regionach USA, Singapurze, Hiszpanii i Australii.

infoplanet zdrowie odsalanie wody to ryzyko dla serca badania

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w 2011 roku wydała ostrzeżenie mówiące o tym, że proces odsalania usuwa z wody niezbędne minerały, takie jak magnez. Organizacja zaleciła sztuczne dodanie magnezu do wody, by zapobiegać ewentualnym niedoborom.