Otyłość wśród dzieci na całym świecie staje się coraz bardziej powszechna. Światowa Organizacja Zdrowia nazwała ją „jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia publicznego XXI wieku”. Jednak rozpowszechnienie otyłości u dzieci wydaje się różnić w poszczególnych krajach. Najwyższy wskaźnik otyłości wśród dzieci w wieku od 5 do 19 lat wydają się mieć kraje wyspowe na Pacyfiku, takie jak Nauru i Wyspy Cooka, a najniższy – Etiopia i Burkina Faso. Czy mają na to wpływ trendy i metody wychowawcze rodziców?

Powszechna otyłość dzieci?

– Na świecie jest jeszcze więcej dzieci z niedowagą niż otyłych, ale to prawdopodobnie wkrótce się zmieni. Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Lancet w 2017 roku, przewiduje się, że częstość występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży do 2022 roku przekroczy przewagę niedoboru umiarkowanego i ciężkiego – komentuje Tiago Barreira, adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Syracuse w Nowym Jorku, który bada otyłość dziecięcą w skali globalnej.

infoplanet zdrowie otylosc dzieci definicja

Badanie oszacowało, że w 1975 roku z otyłością walczyło 11 mln dzieci w wieku od 5 do 19 lat, a w 2016 roku liczba ta wzrosła do 124 mln. W efekcie, według danych WHO, na całym świecie liczba dzieci otyłych lub z nadwagą w wieku 5 lat i młodszych wzrosła z 32 mln w 1990 roku do 41 mln w 2016 roku. Jeśli obecne tendencje utrzymają się, liczba dzieci z nadwagą lub otyłością w tej grupie wiekowej do roku 2025 może wzrosnąć do 70 mln.

– Największe rozpowszechnienie otyłości u dzieci w wieku od 5 do 9 lat występuje na wyspach Pacyfiku. To około 30% chłopców i dziewcząt. Wśród dzieci w wieku od 5 do 9 lat najwyższy wskaźnik otyłości ma Nauru – w 2016 roku był on na poziomie 36,3%. Kolejne miejsca zajmują Wyspy Cooka (36,1%), Palau (35,5%), Niue (33,3%), Wyspy Marshalla (31,2%), Tuvalu (31,1%), Tonga (30,2%), Kiribati (27,5%), Mikronezja 25,2% i Samoa 24,9% – wylicza Juana Willumsen, ekspertka w Departamencie zapobiegania chorobom niezakaźnym WHO.

Również wśród dzieci w wieku od 10 do 19 lat najwyższy wskaźnik otyłości ma Nauru (31,7%). Następne na liście są Wyspy Cooka (30,3%), Palau (29,4%), Niue (27,6%), Tuvalu (25,3%), Tonga (24,9%) i Marshall (24,4%). Jak ocenia Willumsen, są to małe kraje. W USA otyłość występuje u 18,5% dzieci (13,7 mln przypadków). Podobny odsetek występowania otyłości u dzieci przypisywany jest również całej Europie. Jak wykazał raport WHO, wysoki wskaźnik miały 34 kraje, takie jak Cypr, Grecja, Włochy, Malta, San Marino i Hiszpania, w których otyłych był 1 na 5 chłopców. Wskaźniki otyłości wśród dziewcząt były tylko nieznacznie niższe. Na drugim końcu stawki znajdują się Dania, Francja, Irlandia, Łotwa i Norwegia należały (od 5% do 9% otyłości wśród chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 9 lat).

Definicja otyłości dzieci

Otyłość jest definiowana przez wskaźnik masy ciała lub BMI, który jest miarą proporcji masy ciała do wzrostu. Większość instytucji zdrowia, w tym WHO, diagnozuje otyłość u dorosłych, gdy ich wskaźnik masy ciała wynosi 30 lub więcej. Jednak u dzieci rozpoznawanie i mierzenie otyłości może być trudne, ponieważ ich BMI drastycznie zmienia się wraz ze wzrostem, a standardy wokół tych pomiarów zmieniają się.

infoplanet zdrowie otylosc dzieci powszechna

– Definicja otyłości u dzieci nie jest uniwersalna, tak jak u dorosłych. Ponadto dane globalne są trochę problematyczne, ponieważ metody ich zbierania danych i analizowania są różne, więc niektóre informacje, które posiadamy, różnią się w zależności od tego, kto je zgłasza, więc wskaźniki otyłości są różne. Przykładowo CDC definiuje otyłość dziecięcą przy wskaźniku masy ciała równym 95 percentylom grupy wiekowej dziecka lub wyższym na wykresie wzrostu specyficznym dla płci, tymczasem WHO definiuje ją zgodnie ze wzrostem dla dzieci i nastolatków w wieku szkolnym – stwierdza Willumsen.

Ogólnie rzecz biorąc, większość instytucji zdrowia zgadza się, że istnieje kilka czynników ryzyka otyłości u dzieci, w tym jedzenie wysokokalorycznych i niskoskładnikowych produktów spożywczych czy napojów, brak wystarczającej ilości ćwiczeń, siedzący tryb życia, oglądanie telewizji lub innych urządzeń ekranowych, zażywanie leków i niewystarczająca ilość snu.

Jak zauważa WHO, „zastąpienie tradycyjnej żywności importowaną i przetworzoną przyczyniło się do wysokiego rozpowszechnienia otyłości i powiązanych problemów zdrowotnych na wyspach Pacyfiku. Dlatego miejsce, w którym dziecko żyje, może wpływać na niektóre z tych czynników ryzyka otyłości, choć silniejszym predyktorem była aktywność fizyczna – szczególnie umiarkowana i energiczna.

Źródło: CNN

kup artykuly platne