Nowa polityka „zerowej tolerancji” administracji Trumpa dotycząca nielegalnych imigrantów spowodowała rozdzielenie rodzin na granicy USA-Meksyk. Dorośli, w tym osoby ubiegające się o azyl, są ścigani karnie za nielegalne przekraczanie granicy, w wyniku czego ich dzieci są odbierane do schronisk prowadzonych przez rząd. Nagrania audio malują ponury obraz sytuacji w obozach. Według urzędników państwowych, z rodzicami zostało rozdzielonych 2342 dzieci. Nie wiemy, jak długo będą tam przebywać, ale wiemy, że to doświadczenie może mieć długofalowe skutki fizyczne i psychiczne.

Stres i strach

Największym problemem będzie dla dzieci najprawdopodobniej stres.

– Rodziny opuściły kraj i już to jest traumatyczne. Dzieci prawdopodobnie mają już nadmierną reakcję na stres, a teraz znajdują się w sytuacji depersonalizacji, niepewności i poczucia beznadziejności – mówi Charles Nelson z Boston Children's Hospital.

Z czasem odpowiedź na stres może zmienić kształt ścieżek neuronalnych i układu odpornościowego.

– Jeśli te czynniki stresogenne będą się utrzymywać, następuje reakcja fizyczna. Receptory hormonu stresu w mózgu zaczynają się przesycać, a to może stać się toksyczne dla mózgu, uczenia się i zapamiętywania – mówi Nelson.

infoplanet Zdrowie Polityka zero tolerancji i jej skutki dla dzieci stres i strach

Jak na ironię, obecność opiekuna, w tym przypadku rodzica, może pomóc w ochronie przed skutkami stresu.

– Opiekun to potencjalny bufor numer jeden, aby pomóc dziecku przejść przez to doświadczenie –mówi Sheila Walker z Centrum Wellness Młodzieży w Kalifornii.

Utrudniony start

W przypadku niemowląt, które wciąż uczą się mówić, mogą wystąpić trwałe skutki braku stymulacji, takie jak widzenie różnych zakresów światła lub bezpośrednie mówienie.

– Im dłużej dzieci będą w tej sytuacji, tym trudniej będzie im to nadrobić. Dla dziecka poniżej 2. roku życia nawet tydzień zaniedbania może prowadzić do źle sformułowanego przetwarzania obrazu lub deficytów językowych – mówi Nelson. - dodaje.

Otoczenie w schroniskach może być szkodliwe również dla starszych dzieci. Istnieją doniesienia, że w niektórych obiektach górne lampy fluorescencyjne działają w dzień i w nocy.

infoplanet Zdrowie Polityka zero tolerancji i jej skutki dla dzieci

– To powoduje zburzenie cyklu snu. Deprywacja snu może mieć niszczący wpływ na mózg, szczególnie w trakcie rozwoju – dodaje lekarz.

Szok związany z oddzieleniem od rodzica może również doprowadzić dziecko do rozwoju zespołu stresu pourazowego. Wiemy, że osoby z bardziej niekorzystnymi doświadczeniami w dzieciństwie wykazują większe ryzyko zachorowania na raka i choroby serca. Jedno z badań wykazało, że osoby, które doświadczyły 6 lub więcej traumatycznych wydarzeń podczas dzieciństwa, żyją średnio o 20 lat krócej.