Odrzucamy twierdzenia o tym, że telefony komórkowe są szkodliwe dla naszego zdrowia, ale czy to słuszne?

Jakiś czas temu badania wykazujące związek telefonów komórkowych z rakiem zostały poddane w wątpliwość przez branżę telekomunikacyjną. Jednak 28 marca bieżącego roku, w wyniku oceny naukowej przełomowego badania przeprowadzonego przez rząd USA stwierdzono, że istnieją „wyraźne dowody” na to, że promieniowanie z telefonów komórkowych powoduje raka u szczurów. Zależności są dostrzegane w szczególności w zakresie raka tkanek serca, który jest zbyt rzadki, aby można go było wyjaśnić jako przypadkowy.

infoplanet zdrowie rak i telefon komorkowy badania

Jedenastu niezależnych naukowców spędziło 3 dni w Research Triangle Park w Północnej Karolinie, omawiając badanie, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Toksykologii Amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Analizy te zaliczają się do największych obserwacji przeprowadzonych w zakresie skutków zdrowotnych promieniowania telefonu komórkowego. Naukowcy wyeksponowali na dawki promieniowania odpowiadające średniej ekspozycji użytkowania telefonu w trakcie całego życia tysiące szczurów i myszy, których biologiczne podobieństwo do ludzi uczyniło przydatnymi wskaźnikami ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

infoplanet zdrowie rak i telefon komorkowy badania

Ani jedna ważna agencja informacyjna w USA lub Europie nie ogłosiła wyników badań. Jednak już od ćwierć wieku przemysł telefonii komórkowej organizuje ogólnoświatową kampanię PR, mającą na celu wprowadzanie w błąd nie tylko dziennikarzy, ale także konsumentów i decydentów politycznych w temacie promieniowania telefonu komórkowego.

Podobnie jak w przemyśle tytoniowym i naftowym, dyrektorzy generalni branży telefonii bezprzewodowej nie przekazują prawdy, mimo iż naukowcy dostarczyli twardych dowodów, że produkty mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. Czy w takim razie powinniśmy pójść za przykładem wielu krajów, które wydały nakaz ograniczenia korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci?