Około 15% raków sutka diagnozuje się w odstępie między regularnymi mammografiami, gdzie ostatnie badanie nie wykazywało żadnych objawów raka. Nowe badania sugerują jednak, że – jak się je nazywa – „raki interwałowe” mogą mieć gorsze rokowanie, zwłaszcza dla młodszych kobiet.

infoplanet zdrowie rak piersi a negatywna mammografia wstep

Rak piersi pod lupą

Ostatnie badanie prowadziła Anne Marie McCarthy, naukowiec, onkolog piersi w Massachusetts General Cancer Hospital w Bostonie. W badaniu grupa McCarthy śledziła przypadki raka piersi u ponad 300000 kobiet w Stanach Zjednoczonych w wieku 40 lat lub starszych, szczególnie zwracając uwagę na przypadki, w których nowotwór sutka został zdiagnozowany w ciągu jednego roku od przesiewowego badania mammograficznego.

– Musimy zidentyfikować pacjentki zagrożone rakiem i być może częściej je badać – powiedziała dr Alice Police, która przeprowadza operacje piersi w Northwell Health Cancer Institute w Sleepy Hollow w Nowym Jorku.

infoplanet zdrowie rak piersi a negatywna mammografia rak pod lupa

McCarthy powiedziała, że „odsetek diagnozowania raka w ciągu jednego roku od ujemnej mammografii był niewielki – 5,9 na 10000 badań – ale te nowotwory były bardziej podatne na złe rokowanie niż nowotwory rozpoznane po pozytywnym badaniu mammograficznym”.

Raki interwałowe

Uważa się, że około 44% kobiet z „rakami interwałowymi” ma gorsze rokowanie, w porównaniu z około 27% kobiet, których rak został wykryty podczas ostatniej regularnej mammografii. „Słabe rokowanie” zdefiniowano jako nowotwór, który już rozprzestrzenił się na węzły chłonne lub inne miejsca ciała bądź niektóre podtypy raka piersi, które już przekroczyły pewną wielkość.

infoplanet zdrowie rak piersi a negatywna mammografia raki interwalowe

Kto był najbardziej narażony na „raka interwałowego” ze złym rokowaniem? Młodsze kobiety – te w wieku od 40 do 49 lat. Może tak być, ponieważ nowotwory, które rozwijają się między badaniami przesiewowymi mogą być bardziej szybko rosnącymi nowotworami związanymi ze złym rokowaniem i częściej występują wśród młodszych kobiet – wyjaśniają naukowcy.

Znaczenie miała również gęstość tkanki piersiowej – badanie wykazało, że kobiety z gęstszymi piersiami były bardziej zagrożone rakiem odstępu. Mimo to jej zespół doszedł do wniosku, że zarówno gęstość piersi, jak i wiek może być kluczem do wykrycia kobiet o podwyższonym ryzyku wystąpienia agresywnego raka piersi.

– Potrzebne są dalsze badania w celu opracowania nowych parametrów skriningowych, aby lepiej zidentyfikować tę grupę pacjentów i pomóc w wczesnym wykryciu – stwierdziła Alice.

Konieczne dodatkowe testy

Dr Stephanie Bernik jest szefem chirurgicznej onkologii w Lenox Hill Hospital w Nowym Jorku. Powiedziała, że wyniki badań nie są zaskakujące i wierzy, że dodatkowe testy mogą być dla niektórych kobiet uzasadnione.

infoplanet zdrowie rak piersi a negatywna mammografia dodatkowe testy

– Dodanie sonogramów kobietom z gęstą tkanką piersiową jest jednym ze sposobów, aby spróbować uchwycić niektóre z nowotworów pominiętych podczas mammografii, podczas gdy są one mniejsze i jeszcze nie rozprzestrzeniły się w węzłach chłonnych pod pachą – powiedziała Bernik. – Kobiety powinny porozmawiać ze swoimi lekarzami, aby sprawdzić, czy dodatkowe badania poza standardowym badaniem mammograficznym byłyby korzystne.

Wpływowa grupa zadaniowa ds. Usług prewencyjnych USA zaleca dwuletnie badania przesiewowe, począwszy od 50 do 74 lat, podczas gdy American Cancer Society (ACS) zaleca coroczne badania mammograficzne między 45 a 54 rokiem życia, przechodząc na dwuletnie (jeśli pacjent wybierze) mammogramy w wieku 55 lat i później.

Według ACS kobiety w wieku od 40 do 44 lat powinny mieć możliwość rozpoczęcia corocznego badania mammograficznego na raka piersi, jeśli tego chcą.