Mechaniczne zwierzęta w Pensylwanii zapewniają towarzystwo pacjentom z demencją w domu opieki. Jak stwierdził tamtejszy personel, gdy w placówce pojawiły się interaktywne koty i psy, zaobserwowano poprawę wyników terapii.

Mieszkańcy Conestoga View Nursing and Rehab Center już wcześniej brali udział w programach terapii ze zwierzętami, jednak logistyka utrzymywania żywych podopiecznych w obiekcie medycznym utrudniała funkcjonowanie tego typu przedsięwzięć. Sytuacja zmieniła się dzięki robotom, które na rzecz domu opieki przekazał Lancaster Lions Club.

infoplanet zdrowie sztuczna inteligencja w demencji pacjenci

Naukowcy z tej organizacji reklamują zwierzęta jako pozytywną formę terapii pacjentów z otępieniem. Na początku tego roku jedno z badań wykazało, że leczenie z udziałem mechanicznych zwierząt było bezpośrednio powiązane z większą aktywnością fizyczną i spożyciem pokarmu u pacjentów z demencją. Dodatkowo mechaniczne zwierzęta pozytywnie wpływały na jakość życia.

infoplanet zdrowie sztuczna inteligencja w demencji pacjenci

Zrobotyzowane zwierzęta do terapii wykorzystywał również Szpital Jamaica w Nowym Jorku, który z powadzeniem zastosował je wśród seniorów odnotowując wzrost poziomu poznawczego. U pacjentów wykazano również mniej przypadków osamotnienia i depresji.

infoplanet zdrowie sztuczna inteligencja w demencji pacjenci