Walka z chorobami takimi jak AIDS i gruźlica wymaga większych funduszy i międzynarodowej współpracy – oświadczyła w środę organizacja The Global Fund, ostrzegając jednak, że historyczna możliwość „wyeliminowania wielu śmiertelnych chorób”, w tym malarii, jest zagrożona.

– Naszym celem jest uwolnienie ludzkości od ciężaru HIV, gruźlicy i malarii, lecz na razie jest to niestety poza naszym zasięgiem. Razem możemy zakończyć te epidemie, ale osiągnięcie tego celu będzie wymagało zmian: większych inwestycji, szybszych innowacji, jeszcze lepszej współpracy międzynarodowej i nieustannego koncentrowania się na skutkach. Bezpośrednie i pośrednie koszty tych epidemii są i będą znacznie wyższe niż szacunkowe koszty ich zwalczania – powiedział Peter Sands, dyrektor wykonawczy The Global Found.

infoplanet zdrowie wiecej pieniedzy na walke z chorobami HIV

Według corocznego raportu opublikowanego w Paryżu, w 2017 roku międzynarodowym programem pomocy objęto 17,5 miliona osób z HIV i 5 mln chorych na gruźlicę. ONZ twierdzi, że tylko w ubiegłym roku 1,8 mln osób zostało zarażonych wirusem HIV, a 940 tys. zmarło w związku z AIDS. Ogółem od początku lat 80. ubiegłego wieku wirus HIV zabił około 35 mln ludzi.

– Globalne wskaźniki zakażeń wirusem HIV spadają bardzo powoli i to tylko w niektórych regionach świata – napisał w raporcie Sands.

infoplanet zdrowie wiecej pieniedzy na walke z chorobami HIV

Stwierdził też, że liczba infekcji wirusem HIV pozostaje niepokojąco wysoka wśród nastolatków i młodych kobiet. W niektórych krajach afrykańskich kobiety w wieku 15-24 lat są nawet 8 razy bardziej narażone na zakażenie wirusem HIV niż mężczyźni. Cel The Global Fund, jakim jest zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV do 500 tys. rocznie w 2020 roku, niestety prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty.

Również walka z gruźlicą jest daleka od zakończenia. Według wydanego przez WHO dokumentu choroba ta jest obecnie 9. przyczyną wszystkich zgonów na świecie, wyprzedzając pod tym względem HIV czy AIDS i stając się jednocześnie najbardziej zabójczą chorobą zakaźną na świecie. W 2016 roku na gruźlicę zachorowało 10,4 mln ludzi, z czego około 1 mln chorych zmarł. Systematycznie wzrasta również liczba chorych na malarię.

kup artykuly platne