Jak pokazują badania, kobiety o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka piersi powinny zacząć badania mammograficzne wcześniej niż się zaleca, czyli nawet w wieku 30 lat. Odkrycia potwierdzają nowe zalecenia badań przesiewowych raka piersi wydane przez American College of Radiology w tym roku – zapewnia wiodąca badaczka dr Cindy Lee, adiunkt radiologii na NYU Langone Health w Nowym Jorku.

Badania mammograficzne i zalecenia

– Każda kobieta w wieku 30 lat powinna poddać się ocenie ryzyka wystąpienia raka piersi u swojego lekarza pierwszego kontaktu lub ginekologa, aby sprawdzić, czy ryzyko wystąpienia raka piersi jest powiększone. Jeśli istnieje historia rodzinna, powinno się rozważyć mammografię, aby określić gęstość piersi – powiedziała dr Lee.

infoplanet zdrowie wiek na badania mammograficzne 30

Wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi wzywają kobiety do rozpoczęcia regularnych mammografii w późniejszym okresie życia. Zespół badaczy w USA zaleca ją co 2 lata kobietom w wieku od 50 do 74 lat, podczas gdy American Cancer Society zaleca to badanie corocznie w wieku od 45 do 54 lat, a co najmniej co drugi rok od 55 roku życia.

– Nikt do tej pory nie zbadał korzyści z rozpoczęcia badań przesiewowych w kierunku raka piersi u kobiet w wieku około 30 lat. Wszyscy mówią o badaniach przesiewowych dla kobiet w wieku powyżej 40 lat, ale nie ma na to wystarczającej ilości dowodów. Chcemy sprawdzić, czy młodsze kobiety z pewnymi czynnikami ryzyka mogły odnieść korzyść z wcześniejszej mammografii przesiewowej – przekonuje dr Lee.

Badania mammograficzne a rak piersi

Dr Lee i jej współpracownicy przeanalizowali dane z ponad 5,7 mln przesiewowych badań mammograficznych wykonanych na ponad 2,6 mln kobiet w latach 2008–2015 w 150 obiektach w 31 stanach w USA. Badacze przyjrzeli się kobietom w wieku od 30 do 39 lat z 3 określonymi czynnikami ryzyka: specyficzną budową piersi, wcześniejszym rozpoznaniem raka piersi lub rakiem piersi u krewnego pierwszego stopnia (matki, siostry lub córki). Wyniki porównali z danymi mammograficznymi kobiet w wieku od 40 do 49 lat bez tych czynników ryzyka.

infoplanet zdrowie wiek na badania mammograficzne rak

Rak piersi u młodszych kobiet z czynnikami ryzyka wykryto tak często, jak u kobiet po 40. roku życia bez dodatkowych czynników ryzyka – stwierdzili naukowcy. Ustalili również, że kobiety w wieku 30 lat z czynnikami ryzyka raka piersi powinny udać się do lekarza w celu przeprowadzenia dalszych badań i biopsji tak często, jak starsze kobiety poddawane regularnym badaniom przesiewowym. Jak uznano, kobiety z co najmniej jednym z tych 3 czynników ryzyka prawdopodobnie skorzystają z badań przesiewowych mammografii rozpoczynających się w wieku 30 lat zamiast 40 lat

– Ocena ryzyka raka piersi i ewentualna inicjacja mammografii w wieku 30 lat niekoniecznie jest sprzeczna z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi badań przesiewowych. Wytyczne American Cancer Society już teraz dla kobiet o podwyższonym ryzyku zalecają badanie przesiewowe raka piersi przed 40 rokiem życia, jeśli kobieta jest nosicielką znanej lub podejrzewanej mutacji genu podatności na raka piersi, lub jeśli była narażona na radioterapię z powodu raka u dzieci – ocenił Robert Smith, wiceprezes ds. Badań przesiewowych w kierunku raka w American Cancer Society.

Zalecenie grupy zadaniowej dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi obejmuje również pewną elastyczność. Informuje zatem, że decyzja o rozpoczęciu regularnej mammografii przed ukończeniem 50 lat powinna uwzględniać indywidualnego pacjenta. Takie podejście nie dotyczy jednak kobiet z diagnozą raka piersi. Każda kobieta, u której zdiagnozowano raka piersi, ma być poddawana regularnej inwigilacji piersi.

Źródło: MedicalNews

kup artykuly platne