„Specyfika pomagania w problemach alkoholowych – uzależnieni mieszkańcy DPS”

   • 24 maja w Grudziądzu zorganizowano konferencję nt. pomocy w problemach alkoholowych
  • Na ręce przedstawicieli policji przekazano nowoczesny AlcoBlow
  • Wydarzenie to oficjalnie zakończyło X Grudziądzkie Dni Trzeźwości 

Konferencja pt. „Specyfika pomagania w problemach alkoholowych – uzależnieni mieszkańcy DPS” oficjalnie zakończyła X Grudziądzkie Dni Trzeźwości.

W spotkaniu, które odbyło się. 24 maja na Marinie, udział wzięli m.in. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Beata Przybylska, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sylwester Lewandowski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji Tomasz Szczygieł, kierownik Działu Leczenia Odwykowego i Programów Medycznych PARPA Jagoda Fudała, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu Łucja Boguń, psychiatra Beata Semrau, psycholog DPS Iwona Zalikowska, a także przedstawiciele Zakładów Karnych, pracownicy instytucji działających na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, dyrektorzy domów pomocy społecznej i członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podczas konferencji na ręce zastępcy Komendanta Miejskiego Policji Tomasza Szczygła przekazano zakupiony przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych AlcoBlow, czyli szybki i prosty w obsłudze bezkontaktowy wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Identyczne urządzenie w ubiegłym roku trafiło do grudziądzkiej Straży Miejskiej. Są one dostępne dla mieszkańców u dyżurnych.

 

Organizatorem Grudziądzkich Dni Trzeźwości była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dom Pomocy Społecznej, Straż Miejska, NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Innych Uzależnień, Komenda Miejska Policji, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Klub Abstynenta „Alicja”, Zakład Karny nr 1 i 2, Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 16, 5, 9, 12 i Zespół Szkół nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zespół Placówek Młodzieżowych „BURSA”.

W programie kampanii znalazły się m.in. spotkania, konferencje, warsztaty, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, konkursy plastyczne, happening i festyny.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd