Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest depresja

  • Światowy Dzień Zdrowia jest każdego roku obchodzony 7 kwietnia
 • Jego celem jest utrwalenie pamięci o powstaniu Światowej Organizacji Zdrowia
 • W tym roku tematem przewodnim jest depresja 

Światowy Dzień Zdrowia jest każdego roku obchodzony 7 kwietnia jako wydarzenie mające na celu utrwalenie pamięci o dacie powstania Światowej Organizacji Zdrowia oraz zwrócenie w tym dniu szczególnej uwagi na najbardziej palące problemy światowego zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów jest depresja, która dotyka ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk na całym świecie.

Depresja jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa. Obecnie jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15–29 lat.

Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią, młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia).

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się najmniej przez okres dwóch tygodni.

 

Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: • brak energii;
 • zmiana apetytu;
 • dłuższy lub krótszy sen;
 • stany lękowe;
 • trudności z koncentracją;
 • niezdecydowanie;
 • niepokój;
 • poczucie bycia bezwartościowym;
 • poczucie winy;
 • myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków. Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności. Nieleczona może uniemożliwić chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.

Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy. Rozmowa z zaufanymi osobami może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd