Kraków. Tytuł „Samorząd od Serca”

Za profilaktykę chorób serca Kraków otrzymał tytuł „Samorząd od Serca”. Wyróżnienie zostało przyznane 8 grudnia w Warszawie podczas konferencji „Sercowe Warsztaty”. Miasto zostało uhonorowane za realizację programów zdrowotnych z zakresu edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia. W tym roku – w drugiej edycji konkursu – organizatorzy kampanii „Ciśnienie na Życie”, w ramach której organizowany jest konkurs „Samorząd od Serca”, zdecydowali się wyróżnić 17 samorządów.

 

– Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu „Samorząd od Serca” wskazuje na to, że świadomość społeczeństwa z zakresu profilaktyki chorób serca stale rośnie. Grupa Polpharma stara się wspierać działania mające przyczynić się do zwiększania wiedzy wśród Polaków na temat profilaktyki wielu chorób, w tym właśnie chorób kardiologicznych. Chciałabym pogratulować wszystkim wyróżnionym samorządom, które dzięki swoim programom sprawiają, że Polacy bardziej dbają o swoje zdrowie – mówił Emilia Aksan-Kruczek, Koordynator kampanii „Ciśnienie na Życie”.

 

Inicjatywy, takie jak konkurs „Samorząd od Serca” pokazują, że samorządy terytorialne chętnie realizują dla swoich mieszkańców, programy z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób, w tym schorzeń układu krążenia. Każdego roku w Polsce jest ich wdrażanych kilkadziesiąt.

W tegorocznej edycji konkursu, organizatorzy spotkali się z dużym odzewem ze strony samorządów, które przedstawiły swoje autorskie programy propagujące profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Przedstawione programy często bazowały na bezpłatnym specjalistycznym poradnictwie z zakresu chorób przewlekłych: nadciśnienia, hipercholesterolemii, cukrzycy oraz umożliwieniu przeprowadzenia badań profilaktycznych.

 

Mimo różnorodności programów realizowanych w całym kraju, ich niezmienne założenia to zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat przyczyn powstawania chorób cywilizacyjnych, zwiększenie ich wczesnej wykrywalności, a co za tym idzie zmniejszenie przedwczesnej umieralności z ich powodu. Warto zaznaczyć, że działania tego typu mobilizują inne jednostki samorządowe do wdrażania podobnych aktywności na swoich terenach, tym samym zwiększając świadomość Polaków o potrzebie zmian w stylu życia i wdrażania zachowań prozdrowotnych.