Bezpłatne konsultacje medyczne i dietetyczne

   • Miasto Lublin zachęca mieszkańców do zadbania o swoje zdrowie
  • Organizuje zajęcia o zdrowym stylu życia i konferencje dotyczące profilaktyki uzależnień
  • Jednym z najważniejszych wydarzeń – Gala Jubileuszowa Programu „Rodzina Trzy Plus” 

Miasto zachęca do zadbania o swoje zdrowie organizując bezpłatne konsultacje medyczne i dietetyczne dla mieszkańców, zajęcia pozwalające na poznanie zdrowego stylu życia i konferencje dotyczące profilaktyki uzależnień czy chorób zakaźnych. Jednym z najważniejszych wydarzeń tych dni będzie Gala Jubileuszowa Programu Rodzina Trzy Plus zaplanowana na środę, 31 maja.

31 maja w godz. 14.00–19.00 na Placu przy Centrum Kultury zorganizowany zostanie Rodzinny Festyn Zdrowotny. Będzie imprezą otwartą dla mieszkańców Lublina. W programie m.in. porady zdrowotne, profilaktyczne, dietetyczne, w zakresie profilaktyki uzależnień oraz badania profilaktyczne - pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy we krwi, dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, masy ciała i składu ciała. Podczas Festynu odbędzie się finał olimpiady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz liczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Partnerami Urzędu Miasta w organizacji Festynu są min. lubelskie podmioty branży medycznej, spożywczej, organizacje pozarządowe, MOPR.

W najbliższy wtorek, 30 maja, obchodzony będzie Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem ogólnopolskim, które zostało ustanowione przez Sejm w 2006 r. Święto jest uhonorowaniem tych osób, które zdecydowały się stworzyć prawdziwy, rodzinny dom dzieciom pozbawianym opieki rodzicielskiej. Podczas Festynu osoby zainteresowane będą mogły skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego oraz pedagogicznego, dotyczącego kwestii rodzicielstwa zastępczego.

Równolegle z wydarzeniami Festynu 31 maja w Centrum Kultury o godz. 16.00 rozpocznie się jubileusz Programu „Rodzina Trzy Plus”. Od pięciu lat Lublin z sukcesem tworzy przychylne warunki dla rodzin wielodzietnych, podkreślając ich znaczenie dla społeczeństwa. Program ten nie mógłby być realizowany bez udziału Partnerów sfery biznesowej. Partycypacja biznesu w budowaniu i kreowaniu Programu była i jest najważniejszym ogniwem. Prezydent Miasta Lublin wyrażając swoją wdzięczność za wkład i zaangażowanie na rzecz lubelskich dużych rodzin, podczas uroczystej Gali Jubileuszowej 5-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus” uhonoruje 56 parterów programu medalem okolicznościowym.

Gala będzie także okazją do podkreślenia znaczenia rodzicielstwa zastępczego oraz podziękowania wszystkim rodzinom zastępczym za ich wielkie serca i umiejętność dzielenia się miłością. Podczas uroczystości uhonorowane będą lubelskie rodziny, które zapewniły osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim stworzyły im prawdziwy dom (6 rodzin). Oprawą artystyczną uroczystości będzie występ dzieci z lubelskich żłobków i przedstawienie o wielokulturowym Lublinie w wykonaniu dzieci z przedszkola nr 35 w Lublinie.

W ramach V Lubelskich Dni Promujących Zdrowie odbędzie się na terenie miasta szereg imprez z zakresu profilaktyki uzależnień (maj–czerwiec 2017 r.). W programie m. in. imprezy profilaktyczne „Żyj zdrowo i wesoło”, „Kajakiem po zdrowie i trzeźwy umysł” oraz „W zdrowym ciele trzeźwy umysł”, „Festyn Rodzinny – Bezpieczne Wakacje”, miniolimpiada profilaktyczno-sportowa dla uczniów lubelskich gimnazjów i koncert profilaktyczny „NIEĆPA 2017” z udziałem zespołu „Sto %” oraz MARGARET.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd