Środki z ministerstwa na walkę z otyłością

 

Ostrów pozyskał ponad 35 tysięcy złotych z Ministerstwa Zdrowia na poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej ostrowian.

– Projektem, na który pozyskaliśmy środki zewnętrzne chcemy kształtować prozdrowotne postawy ostrowskich uczniów, co ma zapobiec rozwojowi otyłości oraz chorób przewlekłych z niej wynikających – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Uczestnikami miejskiego projektu będzie 20 dzieci w wieku 11 lat (rocznik 2006) – chłopcy i dziewczynki – mieszkańcy Ostrowa, oraz ich rodzice/opiekunowie prawni. Rekrutacja będzie oparta o skierowanie pisemnej informacji do szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta, które na podstawie posiadanych wyników badań bilansowych przeprowadzonych w 10. roku życia wytypują dzieci ze stwierdzoną otyłością i uzyskają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie.

– Projekt z udziałem dzieci i rodziców rozpocznie się we wrześniu br. i obejmował będzie warsztaty zdrowego żywienia dla rodziców, zajęcia z psychologiem, zajęcia z dietetykiem oraz zajęcia sportowe dla dzieci – wylicza prezydent miasta.

Ostrów pozyskał na ten cel 35 160 zł w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach działania „Prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała”; Celu Operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa”.

– Nadwaga i otyłość stanowią w Polsce poważny problem zdrowotny. To nieprawidłowe odżywianie i zbyt mała aktywność fizyczna, jednak przyczyny problemu mogą sięgać także stref: psychicznej oraz społecznej. Leczenie może być zatem procesem trudnym, wymagającym dużego wysiłku i zaangażowania, który rozłożony jest w czasie – podkreśla Beata Klimek.

Ostrowski projekt ma za zadanie pomóc właśnie w tego typu sytuacjach.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd