Szkolne gabinety stomatologiczne już otwarte

 

W Ostrowie Wielkopolskim otwarto dziś pierwsze w Wielkopolsce szkolne gabinety stomatologiczne. Choć zostały one zlokalizowane w dwóch placówkach – Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5, mogą z nich korzystać uczniowie pozostałych szkół. Możliwością profilaktyki i leczenia stomatologicznego zostało więc objętych blisko 5 tysięcy uczniów.

Z myślą o zdrowiu uczniów, w Szkole Podstawowej nr 5 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 – nakładem ponad 300 tys. zł, dziś oficjalnie zainaugurowano działalność szkolnych gabinetów stomatologicznych.

Jak podkreślali w swoich przemówieniach przybyli na uroczystość w SP nr 5 goście, m.in. Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolska, Wiesław Wawrzyniak, przewodniczący Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim, a także Tomasz Kuczma, dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, oficjalne otwarcie szkolnych gabinetów stomatologicznych to bardzo ważny moment dla wspólnoty samorządowej Ostrowa Wielkopolskiego – miasta, które po raz kolejny pokazało, że troszczy się o zdrowie dzieci i młodzieży.

 

– To także bardzo ważny moment dla naszego województwa. To właśnie w Ostrowie rozpoczynamy tworzenie gabinetów stomatologicznych i jestem przekonana, że inne samorządy będą brać z Ostrowa przykład. To także doskonały przykład na współpracę pomiędzy rządem i samorządem. Miasto zadbało o odpowiednie miejsce oraz wyposażenie gabinetów, a państwo zagwarantowało kontrakt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – mówiła Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolska.

Miasto postawiło na profilaktykę stomatologiczną od najmłodszych lat starając się zapobiegać negatywnym, czasami nawet groźnym, skutkom, braku należytej higieny jamy ustnej.

– Dzięki tym gabinetom dzieci będą miały szansę na przeglądy i szeroki pakiet świadczeń stomatologicznych w szkołach, a więc w miejscach, w których bywają na co dzień. Miejscach, które są im znane i w których mają łatwiejszy dostęp do uzyskania fachowej pomocy, czy konsultacji u stomatologa. Lepiej zapobiegać niż leczyć! – przekonywała prezydent miasta.

Choć pierwsze gabinety zlokalizowane są w dwóch placówkach szkolnych na terenie miasta, to mogą z nich korzystać także uczniowie pozostałych szkół. Możliwością profilaktyki i leczenia stomatologicznego zostało więc objętych 5 tysięcy uczniów!

 

Miasto, intensywna walkę z próchnicą rozpoczęło jednak już w ubiegłym roku akcją profilaktyczną „Żeby piękny uśmiech mieć - trzeba tylko chcieć”. Program ten zaczął się od spotkań stomatologów z nauczycielami ostrowskich szkół i przedszkoli. Prelekcje dotyczyły prawidłowych zasad higieny. Równolegle odbywały się szkolenia dla rodziców ostrowskich pięciolatków. Kolejnym etapem była ich wizyta w gabinecie stomatologicznym, gdzie wykonano m. in. przegląd zębów z ukierunkowaniem na wykrycie wad zgryzu oraz wychwycenie zmian próchnicowych. Programem objęto grupę około 730 dzieci.

– To pokazuje, że jako władze miasta w różnych formach staramy się przeciwdziałać szkodliwości próchnicy wśród najmłodszych. Nie mam dziś najmniejszych wątpliwości, że będą one dużym krokiem w stronę lepszej i skuteczniejszej ochrony zdrowia naszych dzieci i młodzieży – zapewniła prezydent miasta.

Podczas oficjalnego otwarcia Beata Klimek podziękowała wszystkim tym, których wsparcie zaowocowało powstaniem w Ostrowie pierwszych szkolnych gabinetów stomatologicznych w Wielkopolsce. Szczególne podziękowania skierowała do wicewojewody wielkopolskiej Marleny Maląg oraz przewodniczącego ostrowskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Wiesława Wawrzyniaka oraz Agnieszki Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

– W całym tym procesie, który zaowocował powstaniem dwóch w pełni nowoczesnych gabinetów, z profesjonalną kadrą stomatologiczną i podpisanym kontraktem z NFZ, osoby te wspierały nas swoją wiedzą, konsultacjami i życzliwością. Serdecznie za to dziękuję – podsumowała Beata Klimek.

Próchnica to ogromny problem i choroba naszych czasów. Przy okazji wykonania pierwszych przeglądów zębów ostrowskich uczniów w nowych gabinetach okazało się, że na 200 dzieci, jedynie dwoje z nich nie miało próchnicy. Statystyki są zatem zatrważające. Nowe gabinety to kolejny krok w walce o zdrowy uśmiech młodych ostrowian.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd