Polkowice. Profilaktyka cukrzycy

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Tylko w gminie Polkowice na problemy związane z wahaniami glukozy we krwi cierpi około 1000 osób. Dlatego tak istotne jest regularne wykonywane badań przesiewowych oraz edukacja.

To wszystko odbywa się w ramach programu gminnego „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy”. Program od wielu lat jest realizowany przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, a pieniądze na ten cel przekazuje gmina Polkowice.

– Zdrowie jest jednym z najważniejszych obszarów życia każdego z nas. W Polkowicach podchodzimy do tego obszaru bardzo odpowiedzialnie. W ramach kilkunastu programów zdrowotnych finansowanych z budżetu gminy umożliwiamy polkowiczanom wykonanie wielu badań, a także prowadzimy szereg działań edukacyjnych – mówi Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic.

Program jest adresowany do osób chorych na cukrzycę, zagrożonych cukrzycą typu 2, oraz osób z tzw. zespołem przedcukrzycowym z działań edukacyjnych mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

 

– Cukrzyca jest bardzo niebezpieczną chorobą, na którą można bardzo zapaść niepostrzeżenie. Dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale niestety coraz częściej również dzieci. Stany związane z zaburzeniami poziomu glukozy mogą być przyczyną nie tylko cukrzycy, ale też wielu innych chorób – problemów skórnych, otyłości, chorób oczu, nerek i innych. Edukacją w ramach programu obejmujemy mieszkańców miasta i wiosek gminy Polkowice. Założyliśmy, że przeprowadzenie akcji profilaktycznej na terenie wsi ułatwi dostęp mieszkańcom do tego typu usług, dlatego też od wielu lat, jesienią odwiedzamy wszystkie sołectwa i badamy profilaktycznie poziom cukru – mówi Mariola Kośmider, dyrektor Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.

Program „Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy” jest realizowany w punkcie konsultacyjnym, który mieści się w gabinecie 118 w Przychodni przy ul. Kominka we wtorki, w godzinach od 8 do 11 oraz w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15–18. Badania glikemii przygodnej oraz poziomu cukru we krwi są wykonywane w gabinecie nr 114 od poniedziałku do piątku w godz. 8–14. Wszystkie wymienione działania są realizowane dla mieszkańców gminy Polkowice bezpłatnie.