Znane są już 54 lokalizacje, w których maja powstać placówki

Ministerstwo Zdrowia podpisało już sześć pierwszych umów na łączną wartość ok. 52 mln złotych, które mają zapewnić dofinansowanie dla powstających dziennych domów opieki medycznej dla seniorów. W Hajnówce w województwie podlaskim ma powstać jeden z nich. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał środki w wysokości 999 tysięcy złotychna realizację programu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Trwają już prace dostosowawcze i budowlane, mające prowadzić do powstania placówki.

– Projekty przyczynią się do rozwoju środowiskowych form opieki medycznej. Umożliwi to pacjentom życie w społeczeństwie i zapewnienie odpowiedniego wsparcia – zapewnia resort zdrowia.

Dofinansowanie to efekt konkursów ogłoszonych w lipcu ubiegłego roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Do realizacji pilotażowych programów mogły zgłaszać się podmioty lecznicze z kontraktem NFZ, które powstały przed 1 stycznia 2012 roku.

Placówki maja w warunkach zbliżonych do domowych zapewniać podstawową opiekę zdrowotną, w formie kompleksu szpitalnego, poradni geriatrycznej lub odrębnego podmiotu leczniczego.

– Pomysł tworzenia np. DDOM jako formy dziennej opieki medycznej i przeniesienia do takich miejsc części diagnostyki uważam za dobry i sprawdzony w świecie. Co prawda w polskich warunkach taki system musimy dopiero „wyrzeźbić”, ale to bardzo dobrze ,że pomysł zagościł pod dachy szpitali – komentuje dr Jarosław Derejczyk, dyrektora Szpitala Geriatrycznego w Katowicach.