Miejski pilotażowy projekt profilaktyczny

   • 12 maja Bytom rozpoczyna pilotażowy projekt profilaktyczny
  • Zorganizowany zostanie pod hasłem „Bytom przyjazny starszemu wiekowi”
  • Adresatem będą mieszkańcy miasta w przedziale wiekowym 50 –65 lat 

Miasto Bytom już 12 maja rozpoczyna pilotażowy projekt profilaktyczny pod hasłem „Bytom przyjazny starszemu wiekowi”. Adresatem będą mieszkańcy miasta w przedziale wiekowym 50 –65 lat. Uczestnicy programu skorzystają z panelu badań diagnostycznych celem wczesnego rozpoznania schorzeń typowych dla wieku starszego.

Głównym założeniem projektu jest ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców Bytomia w wieku przedemerytalnym, analiza ich potrzeb zdrowotnych oraz co najważniejsze, wypracowanie dobrego systemu wczesnej diagnostyki ukierunkowanej na choroby charakterystyczne dla osób po 50 roku życia.

We wtorek, 9 maja, o godz. 10.00, zostanie zorganizowany briefing prasowy z udziałem prezydenta Bytomia Damiana Bartyli oraz dyrekcji Szpitala serdecznie. Szczegóły akcji przedstawi zespół lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7 (sala konferencyjna, I piętro).

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd