Nowe plany ministerstwa zdrowia

   • Do szkół powinny wrócić gabinety zdrowia z pielęgniarkami lub higienistkami
  • W planach jest przywrócenie także szkolnych gabinetów stomatologicznych
  • Pierwszych rozwiązań można się spodziewać w roku szkolnym 2018/2019 

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w poniedziałek zdradził najnowsze plany resortu.

– Chcielibyśmy, żeby w każdej szkole był gabinet zdrowia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym, w większych szkołach stale, a w mniejszych – okresowo – będzie dostępna pielęgniarka bądź higienistka. A także, żeby w większych szkołach były gabinety stomatologiczne, a te szkoły, które gabinetu nie mają, żeby miały w inny sposób dostęp do opieki stomatologicznej – zapowiedział Radziwiłł na konferencji w szkole podstawowej w Boguchwale koło Rzeszowa.

Wyjaśnił, że jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w tych szkołach, gdzie nie ma gabinetu, będą dentobusy w każdym województwie. Jak zapowiedział, taki gabinet dentystyczny na kołach będzie odwiedzał poszczególne szkoły i zajmował się zarówno profilaktyką, wczesnym wykrywaniem próchnicy, jak i leczeniem.

– Wydaje się, że trzeba wrócić do tego, że w każdej szkole był gabinet zdrowia, w którym była pielęgniarka, higienistka, okresowo lekarz, no i był gabinet stomatologiczny – ocenił.

Jako przykład podał gabinet stomatologiczny w szkole w Boguchwale, który – w jego ocenie – wydaje się być jednym z takich miejsc, „które mogły by być wzorem, a jeśli nie wzorem, to podstawą do rozważań na ten temat”.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przytoczyła statystyki, według których ok. 6% dzieci 15-letnich „już ma dokonaną ekstrakcję zęba stałego”.

– Jest to bardzo niepokojące i w związku z tym musimy odbudować system opieki stomatologicznej nad dziećmi – stwierdził.

Minister zaznaczył, że obecnie w resorcie są przygotowywane założenia do ustawy o medycynie szkolnej, które obejmują właśnie m.in. dentobusy. Przygotowywany jest też program wsparcia dla szkół, dla odtworzenia tego systemu, który kiedyś był i powinien być w szkołach.

– Planujemy wsparcie, żeby już od przyszłego roku szkolnego 2018/2019 – można było przynajmniej w części szkół zapewnić istnienie tych gabinetów – podkreślił.

Wyjaśnił, że odpowiedzialność za te gabinety byłaby podzielona: samorząd terytorialny wraz ze szkołą zapewniałby odpowiednie pomieszczenia, a resort zdrowia w ramach programu rządowego finansowałby wyposażenie. Z kolei różne podmioty, które byłyby lokowane w tych gabinetach czy dentobusach, wykonywałyby świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl