Producenci wprowadzają autoregulacje

   • W reklamach telewizyjnych suplementów nie zobaczymy już lekarzy
  • W życie wchodzi bowiem nowa regulacja
  • Dokument ma na celu ochronę konsumentów przed błędnymi sugestiami 

W reklamach telewizyjnych nie zobaczymy już lekarzy zachęcających do kupna suplementów diet. Jest to wynik autoregulacji, którą wprowadził Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.

Nowe standardy wprowadzają między innymi obowiązek umieszczania wyraźnej informacji na temat charakteru sprzedawanego specyfiku. Na mocy dokumentu zabronione będzie również podawanie nazw chorób, które mogłyby sugerować lecznicze działanie produktów.

– W ostatnim czasie było dosyć sporo dyskusji na temat reklam suplementów diety. Przede wszystkim budziło obawy użycie lekarzy, farmaceutów, osób w białych fartuchach w reklamach suplementów diety, co było odbierane przez konsumentów jako sugerowanie może właściwości leczniczych tych produktów. Branża dostrzegła ten problem i postanowiła autoregulacją, czyli narzuceniem sobie wewnętrznych pewnych standardów wykraczających poza przepisy prawa, wyeliminowanie takich praktyk – powiedziała Katarzyna Suchoszek-Łukaniuk, prezes zarządu Krajowej Rady Suplementów i Odżywek.

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety jest efektem porozumienia, obejmującego 80% firm produkujących suplementy diety. Jego wypracowanie to wynik wspólnych wysiłków Krajowej Rady Suplementów i Odżywek POLFARMED, Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty PASMI oraz Związku Producentów i Dystrybutorów SUPLEMENTY POLSKA