W raporcie wskazano przekroczone normy

   • Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie 11 z 45 polskich uzdrowisk
  • W raporcie pokontrolnym wskazano odstępstwa od wymogów określonych dla uzdrowisk
  • Jak ocenił NIK, zaniedbań dopuściły się również gminy 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła funkcjonowanie 11 z 45 polskich uzdrowisk: Kamień Pomorski, Dąbki, Kołobrzeg, Krasnobród, Muszyna, Nałęczów, Połczyn-Zdrój, Rabka-Zdrój, Wapienne, Złockie i Żegiestów. W raporcie pokontrolnym wskazano przekroczone normy, na których podstawie wszystkie z kontrolowanych miejscowości wzbudziły wątpliwości organu nadzorczego.

– Żadna z kontrolowanych miejscowości nie spełniała wymogów określonych dla uzdrowisk. W 10 miejscowościach (z 11 badanych) przekroczono dopuszczalne normy hałasu, w jednej nie przeprowadzono pełnego zakresu badań klimatu. Oceny jakości powietrza nie odzwierciedlały rzeczywistego poziomu jego zanieczyszczeń. Badania jednej lub dwóch (z pięciu) wymaganych substancji, przeprowadzano na obszarze powiatu, a nie w uzdrowiskach. Zastrzeżenia dotyczące jakości powietrza sformułowano w odniesieniu do pięciu miejscowości – wskazuje NIK.

Jak ocenił NIK, zaniedbań dopuściły się również gminy, które mimo ustawowego obowiązku nie monitorowały stanu środowiska w uzdrowiskach. Nieskuteczny był również nadzór Ministra Zdrowia, który nierzetelnie weryfikował spełnianie wymogów dla uzdrowisk, a następnie nie monitorował realizacji zaleceń zawartych w decyzjach uzdrowiskowych.