To krok do spersonalizowanego leczenia nowotworów

   • Prestiżowe czasopismo doniosło o sukcesie polskiego naukowca
  • Profesor Maciej Wiznerowicz prowadził zespół w ramach projektu międzynarodowego
  • Dzięki jego pracom odkryto nowe molekularne podtypy raka przełyku 

Jak donosi prestiżowe czasopismo „Nature”, amerykańsko-europejski zespół badaczy pod kierownictwem profesora Macieja Wiznerowicza z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w ramach projektu „The Cancer Genome Atlas” (TCGA) odkrył nieznane dotąd molekularne podtypy raka przełyku.

Obecnie nowotwór ten kwalifikowany był jako typ histologiczny lub z lokalizacją anatomiczną. Naukowcy poddali analizie zmiany w DNA i RNA 164 próbek wybranych białek w komórkach nowotworowych, a następnie porównali je z 365 wycinkami uzyskanych wcześniej profili molekularnych raka żołądka.

– Wyniki przeprowadzonych analiz molekularnych wskazują na przykład na możliwość zastosowania herceptyny, leku stosowanego w terapii celowanej raka piersi, skierowanej na amplifikację receptora Her2 (ERBB2), również w leczeniu podtypów raka gruczołowego przełyku. (…) Kompletna wiedza dotycząca biologii nowotworów głowy i szyi otwiera nowe możliwości zarówno w indywidualnym planowaniu leczenia, określeniu rokowania, ale także we wczesnym wykrywaniu choroby –ocenia profesor Maciej Wiznerowicz.

Odkrycie może przyczynić się do bardziej spersonalizowanego leczenia raka przełyku, odpowiadający występującemu u pacjenta rodzajowi guza. Pozwoli to skuteczniej walczyć z chorobą poprzez indywidualne dobieranie terapii, uniknięcie rozprzestrzeniania się zmiany po organizmie i zahamowanie jej rozrostu.