Resort przygotował kalkulator ryczałtu

 

Projekt rozporządzenia ws. sposobu ustalania ryczałtu w ramach tzw. sieci szpitali został w czwartek skierowany do konsultacji; uwagi i opinie można zgłaszać do 11 września. By ułatwić analizy resort zdrowia przygotował plik – symulator obliczania ryczałtu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych utworzono system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.

Placówki zakwalifikowane do sieci mają gwarantowaną umowę z NFZ. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale ma być oparte w znacznej mierze na finansowaniu ryczałtowym obejmującym łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w systemie zabezpieczenia (np. łącznie ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne i rehabilitację).

Przyjmując ryczałtową formę rozliczania kosztów świadczeń, odstąpiono od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w ramach jednej kwoty całości opieki udzielanej pacjentom w danym okresie rozliczeniowym.

Projekt, który trafił w czwartek do konsultacji określa szczegółowy sposób ustalania ryczałtu. Autorzy regulacji proponują, by weszła ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu projektu oceniono, że takie wejście w życie projektowanych rozwiązań nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

"Ważnym interesem państwa uzasadniającym brak vacatio legis w odniesieniu do tego rozporządzenia jest potrzeba jak najwcześniejszego przekazanie świadczeniodawcom informacji o zasadach ustalania ryczałtu PSZ na kolejne okresy rozliczeniowe. Jest to również zgodne z interesem podmiotów będących beneficjentami tych środków" – wskazano.

W piśmie kierującym projekt do konsultacji publicznych podano, że opinie i uwagi można zgłaszać do 11 września. Poinformowano w nim, że w celu ułatwienia analiz proponowanych rozwiązań, na stronie siecszpitali.mz.gov.pl umieszczono plik zawierający symulator obliczania ryczałtu w danym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sieć szpitali zacznie funkcjonować od 1 października tego roku.

Źródło: