Powstanie gabinet konsultacyjny w Staszowie

W poniedziałek 1 sierpnia przedstawiciele władz samorządowych i placówek medycznych podpisali porozumienie, dzięki któremu powstanie nowe miejsce konsultacji onkologicznej. Umowę współpracy sygnowali starosta powiatu staszowskiego Michał Skotnicki, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź oraz pełniący obowiązki dyrektora szpitala w Staszowie Józef Żółciak.

Otwarcie czwartego gabinetu onkologicznego, który będzie filią Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, planowane jest na wrzesień. Placówka powstanie w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, a jej głównym celem będzie skrócenie oczekiwania chorych na przyjęcie do specjalistów i zapewnienie opieki onkologicznej w miejscu zamieszkania. Obecnie podobne placówki funkcjonują już w Ostrowcu Świętokrzyskim, Opatowie i Włoszczowie. Do tej pory do filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologicznego zgłosiło się około 200 pacjentów. 100 z poddawanych jest dalszej diagnostyce.

 – Zależy nam na współpracy ze szpitalami powiatowymi. Szpital w Staszowie ma świetne zaplecze w postaci nowoczesnego bloku operacyjnego, działu diagnostyki obrazowej i wyszkolonej kadry. Najlepszą formą pomocy chorym jest wyjście w teren i tworzenie filii naszego Centrum w powiatach, by maksymalnie skrócić drogę chorego do opieki onkologicznej – komentował prof. Góźdź.

Zdaniem dyrektora ŚCO, otwieranie kolejnych oddziałów jest konieczne, ponieważ liczba nowotworów rośnie, a Centrum Onkologii w Kielcach nie jest w stanie podołać samodzielnie rosnącej liczbie pacjentów.

Już teraz na realizację czeka plan stworzenia następnego gabinetu, tym razem w Pińczowie. W przyszłości mają powstać także dzienne oddziały chemioterapii.