Nowatorskie biokoniugaty w analizie medycznej

   • Polscy naukowcy opracowali nową, tanią procedurę analityczną
  • Za jej pomocą można zidentyfikować infekujące gatunki bakterii w kilka minut
  • Procedura może zostać zastosowana we wszystkich polskich szpitalach 

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie opracowali nową, łatwą do zaadaptowania i tanią procedurę analityczną. Jak przekonują, za jej pomocą szpitale będą mogły zidentyfikować gatunki bakterii odpowiedzialne za infekcję u pacjenta w ciągu zaledwie kilku minut, bez konieczności posiadania specjalistycznego, drogiego sprzętu oraz czekania na ich namnożenie się, co nierzadko trwa nawet kilka dni.

– Szybciej, lepiej, taniej – nam udało się zrealizować wszystkie te cele. Może się o tym przekonać każdy zainteresowany, ponieważ z pełną świadomością zrezygnowaliśmy z ochrony patentowej – mówi dr Jan Paczesny, kierujący projektem badawczym.

Istotą stworzonej metody analitycznej jest zastosowanie nowatorskich biokoniugatów – kompleksów tworzonych przez połączenie nieożywionej świecącej magnetycznej mikrocząstki z cząstką biologiczną zwaną bakteriofagiem, infekującą określony gatunek bakterii. Dzięki nim atakujące pacjenta bakterie można zidentyfikować w większości pracowni analitycznych, a czas oczekiwania na wynik skrócony zostaje do minut.

– Zaczęliśmy od poszukiwań niedrogich, komercyjnie dostępnych mikrocząstek, spełniających nasze wymagania. Okazało się, że odpowiednie cząstki są już na rynku – i to dokładnie takie, na jakich nam zależało! Ich powierzchnia jest bowiem pokryta akurat takimi chemicznymi grupami funkcyjnymi, jakie były nam potrzebne do osadzania na nich bakteriofagów praktycznie dowolnego typu – wyjaśnia doktorantka Marta Janczuk-Richter biorąca udział w badaniach.

Wyniki badań naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie zostały opublikowane w czasopiśmie specjalistycznym Bioconjugate Chemistry. Z powodu braku ochrony patentowej procedura może zostać zastosowana we wszystkich polskich szpitalach.