Badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami w Łodzi

   • Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął pilotażowe badania nad systemem teleopieki
  • Istotą systemu jest możliwość zdalnego monitorowania seniorów
  • Badania stanowią pierwszy krok do opracowania alternatywy dla domów opieki 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi we współpracy z norweską firmą Dignio As rozpoczął pilotażowe badania testowe nad systemem teleopieki nad seniorami. Mają one dostarczyć informacji na temat skuteczności i kosztów takiego rozwiązania.

Istotą opracowywanego systemu jest możliwość zdalnego monitorowania pacjentów w podeszłym wieku. Za pomocą rozwiązań elektronicznych do lekarzy w Centrum Monitorującym mają trafiać wyniki poziomu glukozy we krwi, ciśnienia, spirometrii i temperatury. Na ich podstawie w terapii będą wprowadzane zmiany bez konieczności wychodzenia z domu i czekania w kolejkach w szpitalu lub przychodni.

– To rozwiązanie telemedyczne pozwala pacjentowi zarządzać własnym zdrowiem. Pacjent, używając technologii informatyczno-komunikacyjnych, jest w stanie kontrolować niektóre swoje parametry życiowe, ale również lekarz poprzez Centrum Monitorujące jest w stanie monitorować tego pacjenta. W ramach systemu lekarz nie musi być cały czas dostępny, bowiem emitowane są tzw. alerty w momencie, gdy przekroczone zostaną określone wartości badanych parametrów. To pozwala na mniejsze obłożenie personelem specjalistycznym i jesteśmy w stanie lepiej zarządzać opieką zdrowotną – wyjaśnia szef Sekcji ds. Badań Klinicznych Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ireneusz Staroń.

System teleopieki obejmie 600 seniorów. 300 z nich trafi do grupy eksperymentalnej, 300 pozostałych będzie grupą kontrolną. Wszyscy oni dostaną do dyspozycji tablety z instrukcjami i medyczne urządzenia pomiarowe, których dobór będzie indywidualny i zależny od chorób pacjenta. Sprzęt ma być jednak bardzo prosty i wyposażony w możliwie małą liczbę przycisków, co ułatwi jego obsługę.

Jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w lodzi, badania stanowią pierwszy krok do opracowania alternatywy dla domów opieki w starzejącym się społeczeństwie.