Bezpłatne badania profilaktyczne dla uczniów

   • W Łodzi uczniowie szkół podstawowych mogą zbadać się bezpłatnie i profilaktycznie
  • To pilotażowy Program – usługa Zdalnej Pielęgniarki
  • Planowane jest wykonanie ponad 1000 badań przesiewowych 

Uczniowie szkół podstawowych w Łodzi mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Pilotażowy Program realizowany jest w roku szkolnym 2016/2017. Usługa Zdalnej Pielęgniarki to drugie rozwiązanie realizowane wraz z Urzędem Miasta oraz Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w ramach projektu Miasto Zdrowia. Oprogramowanie i urządzenia niezbędne do świadczenia usługi dostarcza firma Comarch.

Usługa Zdalnej Pielęgniarki realizowana jest od marca 2017 r. W czasie sześciu miesięcy badaniami objętych zostanie 200 uczniów z 2 szkół podstawowych. W trakcie pilotażu w Szkole Podstawowej nr 10 im. W. Broniewskiego oraz Szkole Podstawowej nr 83 im. Stanisława Jachowicza planowane jest wykonanie ponad 1000 badań przesiewowych. Do swojej dyspozycji Pielęgniarki Szkolne wykonujące badania otrzymały dwa szkolne zestawy telemedyczne.

W skład każdego zestawu wchodzą: tablica okulistyczna, tablice widzenia barwnego, waga (z pomiarem składu ciała), podoscaner 2D, pikflometr, ciśnieniomierz, stadiometr, termometr, latarka, laptop oraz urządzenia przenośne: drukarka, skaner i modem LTE. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom możliwe jest szybkie i skuteczne wykrywanie m.in. wad postawy wynikających ze źle ukształtowanych stóp (podoscaner 2D) czy wczesna diagnostyka nadchodzących zaostrzeń choroby i infekcji dróg oddechowych (pikflometr). Informacje zebrane podczas badań przechowywane będą w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Pierwszym, trwającym obecnie etapem realizacji usługi Zdalnej Pielęgniarki jest kompletowanie podpisanych przez rodziców zgód na udział uczniów w badaniach. W dalszej kolejności wykonywane będą badania, a uzyskane dzięki nim dane zostaną wprowadzone do systemu.

Wykonywana w szkołach Usługa Zdalnej Pielęgniarki oprócz przeprowadzanych badań przesiewowych poszerzonych o dodatkową diagnostykę pozwoli także na podjęcie właściwych decyzji dotyczących działań prozdrowotnych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w przyszłości. Wyniki badań uczniów biorących udział w programie już od momentu wprowadzenia do systemu będą bezpiecznie przechowywane, a dostęp do platformy chroniony. Możliwość wglądu za pośrednictwem przeglądarki internetowej do dokumentacji medycznej i danych osobowych, oprócz rodziców posiada tylko personel medyczny. Poza wykonywaniem badań w ramach rozwiązania Zdalnej Pielęgniarki gromadzone będą także ankiety. Informacje zebrane od rodziców i wychowawców pozwolą uzupełnić odczyty diagnostyczne. Usługa Zdalnej Pielęgniarki umożliwia rozszerzenie testów przesiewowych o dodatkową diagnostykę wykraczającą poza świadczenia gwarantowane w ramach NFZ.

– Realizowana w łódzkich szkołach Usługa Zdalnej Pielęgniarki pozwala na przeprowadzenie diagnostyki medycznej uczniów innowacyjny sposób. Dzięki wykonanym badaniom zyskamy dokładne dane, które w przyszłości będą mogły posłużyć do stworzenia programów profilaktycznych – mówi dr Szymon Gałczyński, koordynator projektu. – Bardzo użyteczną funkcjonalnością, z której korzysta nie tylko personel medyczny, ale także rodzice dzieci biorących udział w projekcie jest zdalny dostęp do wyników badania uczniów. Wszystkie niezbędne informacje mogą być teraz na bieżąco aktualizowane – dodaje.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd