Butelkowy interes w rozkwicie

 

W ostatnich latach produkcja wody butelkowej w okresie letnim odnotowuje znaczący wzrost, co spowodowane jest głównie rosnącym popytem na rynku krajowym. Od 2013 do 2016 roku spożycie wody mineralnej oraz wody zwykłej naturalnej bez dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego w Polsce, wzrosło o 30% – wynika z analiz ekspertów Banku BGŻ BNP Paribas.

Według szacunków analityków Banku BGŻ BNP Paribas, spożycie wody mineralnej oraz zwykłej naturalnej w Polsce bez dodatków cukrów w 2016 roku wyniosło 112 litrów, podczas gdy jeszcze w 2013 roku było to zaledwie 86 litrów. W analizowanym okresie konsumpcja wody przekroczyła poziom spożycia piwa, który w 2016 roku osiągnął blisko 100 litrów. Dodatkowo, prawie połowa z wypijanej w Polsce wody spożywana była poza gospodarstwem domowym – najczęściej w lokalach gastronomicznych.

Według danych GUS w 2016 roku produkcja wody mineralnej (niesłodzonej), w zakładach zatrudniających co najmniej 50 osób, zwiększyła się o 11,4% do 3,9 mld litrów. Jeżeli doliczymy do tego wodę wytworzoną w małych zakładach, to według szacunków Banku BGŻ BNP Paribas produkcja mogła przekroczyć nawet 4,4 mld litrów.

– Już trzeci rok z rzędu produkcja wody mineralnej w Polsce zwiększyła się znacząco. W 2016 roku była niemal o 32% większa niż trzy lata wcześniej, a w porównaniu z 2010 rokiem wzrosła o 41% Produkcja wody mineralnej w naszym kraju jest ponad 2,5 razy większa od produkcji mleka spożywczego – komentuje Paweł Wyrzykowski, ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas. – Powyższe dane dotyczą wyłącznie wody, która nie zawiera cukru, innych substancji słodzących lub aromatyzujących. Warto zaznaczyć, że produkcja wody zawierającej te dodatki klasyfikowana jest jako produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych bez soków owocowych. Wielkość tej produkcji w omawianym okresie była stabilna i wyniosła około 3 mld litrów – zaznacza.

Produkcja wody butelkowanej charakteryzuje się znaczącą sezonowością. W latach 2014–2016 od kwietnia do sierpnia średnia wielkość produkcji wody była o prawie 50% większa niż przeciętna w pozostałych siedmiu miesiącach roku. Warto też zauważyć, że w lipcu produkuje się najwięcej wody – o 43% więcej niż średnia w pozostałych miesiącach.

Mimo że eksport wody butelkowanej w Polsce w okresie 2014–2016 zwiększył się o 19% do 50,6 mln litrów, produkowana w naszym kraju woda trafiła głównie na rynek wewnętrzny. Eksport stanowi ok. 1% produkcji, największym odbiorcą polskiej wody były Stany Zjednoczone, gdzie w 2016 roku trafiło 28% wolumenu eksportu tego produktu. Podobna ilość wody sprzedawana była na rynek brytyjski (27%), a trzy kolejne rynki stanowiły nasi sąsiedzi – Czesi, Słowacy i Niemcy. Polska woda sprzedawana była również do Rosji, gdzie trafiło 4% całkowitego eksportu.

W 2015 roku wydatki na wodę mineralną i źródlaną w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wyniosły 55,32 zł rocznie i były większe niż wydatki na soki warzywne i owocowe (37,20 zł). Najwięcej wody butelkowanej w gospodarstwach domowych wypijają osoby z wyższym wykształceniem, pracujące na stanowiskach nierobotniczych i pochodzące z dużych miast. Warto również nadmienić, że ilość wypijanej wody rośnie wraz z poziomem zamożności gospodarstw domowych.

Źródło: Informacja z serwisu infoWire.pl