Usprawnienie pomocy dla osób niepełnosprawnych

 

W każdym powiecie będą warsztaty terapii zajęciowej pomagające osobom niepełnosprawnym w podjęciu pracy; wprowadzone zostaną nowe instrumenty, aby zwiększyć ich skuteczność – zapowiedział w środę w Lublinie wiceminister resortu RPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

W ocenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, funkcjonujące od 25 lat, warsztaty terapii zajęciowej, są mało skuteczne. Dlatego resort chce usprawnić ich działanie.

„W niektórych powiatach jest ich kilka, ale są jeszcze w Polsce 22 powiaty, w których nie ma żadnego. Chcemy, żeby były we wszystkich powiatach i żeby każda osoba niepełnosprawna, która tego chce, mogła z nich skorzystać” - powiedział Michałkiewicz na konferencji prasowej.

„Chcemy wprowadzić nowe instrumenty, aby warsztaty terapii zajęciowej nie tylko przygotowywały osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia, ale także szukały im pracy oraz wprowadzały ich i wspierały w nowym środowisku pracy, aby też pomagały pracodawcom w przygotowywaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych” – dodał.

Michałkiewicz uczestniczył w Lublinie w regionalnych konsultacjach ze środowiskiem osób niepełnosprawnych dotyczących drugiego pakietu ustaw programu „Za życiem”. Pakiet ten – według zamierzeń resortu – ma obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Wśród priorytetów jest ułatwienie niepełnosprawnym podejmowania pracy.

W Polsce jest około 5 mln osób niepełnosprawnych, pracuje mniej, niż co czwarty. „Odbiegamy od najbardziej rozwiniętych krajów, tych najbogatszych, gdzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych sięga 40 proc.” – powiedział Michałkiewicz.

W 702 warsztatach terapii zajęciowej w ubiegłym roku brało udział 26 tys. osób niepełnosprawnych. Tylko 390 z nich podjęło pracę w zakładach pracy chronionej, bądź na otwartym rynku – podał wiceprezes zarządu PFRON Tomasz Maruszewski.

PFRON w ubiegłym roku przeznaczył na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej około 420 mln zł. „Kwota rocznego utrzymania jednego uczestnika warsztatów wynosi obecnie 15.996 zł. W grudniu 2015 r. została zwiększona o 100 zł, nie była waloryzowana od przeszło 8 lat. Planujemy ją podwyższać” – dodał Maruszewski.

Źródło: