Projekt ustawy po konsultacjach społecznych

   • Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków
  • Jego założeniem jest pozostawienie pacjentom wyboru między wyrobami refundowanymi a zgodnymi z ich oczekiwaniami, do których będą mogli dopłacić
  • Projekt ma trafić pod obrady parlamentu na początku przyszłego roku 

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął konsultowany społecznie projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Jego założeniem jest pozostawienie pacjentom wyboru między wyrobami medycznymi refundowanymi a zgodnymi z ich oczekiwaniami, do których będą mogli dopłacić. W obecnym systemie jest to niemożliwe – rezygnacja z refundowanego wyrobu skutkuje bowiem koniecznością zapłaty pełnej ceny wybranego produktu, lecz także ponieść koszt całej procedury medycznej. Przemodelowanie systemu refundacji ma być jednocześnie odpowiedzią na zgłaszane przez pacjentów do NFZ problemy związane z ograniczeniem wynikającym z finansowania tylko określonych wyrobów medycznych.

– W przeszłości otrzymywaliśmy sygnały od pacjentów, którzy sami pytali się o możliwość dopłaty do lepszego wyrobu medycznego. Trzeba pamiętać, że w planowanym systemie będą proponowane świadczenia i produkty podobne jakościowo do tych, które wykorzystywane są w systemie aktualnym. Zatem osoba, która będzie miała operację na zaćmę, będzie mogła dopłacić do lepszej soczewki, która prócz zaćmy zlikwiduje także astygmatyzm. Teraz nie ma takiej możliwości – argumentował planowane zmiany Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

Projekt ma trafić pod obrady parlamentu na początku przyszłego roku.